Sökning: "bekvämt urval"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bekvämt urval.

 1. 1. Tro och KASAM : Påverkas känslan av sammanhang av styrkan i den religiösa tron?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :David Larsson; [2013]
  Nyckelord :Religious Faith; SCSORF; SOC; Sense of Coherence; Tro; SCSORF; KASAM; Känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag relationen mellan känsla av sammanhang (KASAM) och styrkan i den religiösa tron (SCSORF) genom en enkätundersökning genomförd utifrån ett bekvämt urval. Resultatet från undersökningen visade att ingen korrelation föreligger mellan KASAM och SCSORF och att styrkan i den religiösa tron därför inte kan antas påverka KASAM. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av omvårdnadsdokumentation i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskapVårdvetenskap; Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskapVårdvetenskap

  Författare :Caroline Janback; Elin Petersson; [2009]
  Nyckelord :Documentation; electronic health record; standardized care plan; nursing process; nurse.; Dokumentation; elektronisk patientjournal; standardvårdplan; omvårdnadsprocessen; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyfte. Utvärdera omvårdnadsdokumentationens kvalité och omfattning i elektronisk patientjournal på kirurgisk vårdavdelning. Metod. De senaste 60 journalerna från två kirurgiska vårdavdelningar valdes ut genom bekvämt urval. LÄS MER