Sökning: "belöningssystem magisteruppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden belöningssystem magisteruppsats.

 1. 1. Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor : - en fallstudie om Bemanna AB

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emina Helic; Emmy Ahlqvist; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Inre motivation; Yttre motivation; Belöningssystem; Bemanningsföretag; Internt anställda;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas motivation och belöningssystem som en påverkande faktor - en fallstudie om Bemanna AB Författare: Emina Helic & Emmy Ahlqvist Nivå: Magisteruppsats, 30 hp Nyckelord: Arbetsmotivation, Inre motivation, Yttre motivation, Belöningssystem, Bemanningsföretag, Internt anställda. Bakgrund: Personalstyrka beskrivs vara ett företags största och svåraste kostnad att kontrollera, vilket är synbart i bemanningsbranschen som är omtalad för en 40% högre personalomsättning än övriga branscher. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem : En fallstudie på Volvo CE i Eskilstuna om vad de anställda anser om företagets förmåner samt vilka faktorer som motiverar dem

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Nathalie Johansson; Linda Westin; Michaela Toth; [2011]
  Nyckelord :Belöningssystem; motivation; inre belöningar; yttre belöningar; förmåner behovsteorier;

  Sammanfattning : Datum: Juni 2011 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp  Författare: Nathalie Johansson, Michaela Toth och Linda Westin Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Belöningssystem- en fallstudie på Volvo CE om vad de anställda anser om företagets förmåner samt vilka faktorer som motiverar dem. Nyckelord: Belöningssystem, motivation,inre belöningar, yttre belöningar, förmåner & behovsteorier Problem: Företagen har idag blivit allt mer beroende av sina anställda för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan Handelsbanken och Nordeas belöningssystem

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Camilla Nilsson; Mona zamani; [2009]
  Nyckelord :Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning :   SammanfattningTitel: En jämförelse mellan Handelsbanken och Nordeas belöningssystemSeminariedatum: 2009-06-03Institution: Akademin för hållbar samhälls - och teknikutvecklingKurs: Magisteruppsats i ekonomistyrningFörfattare:  Camilla Nilsson, Mona ZamaniHandledare: Leif Carlssonproblemformulering: Vi har undersökt olika banker för att granska om de har byggt upp sitt belöningssystem på liknande sätt, eller om de skiljer sig åt. En annan viktig aspekt är hur de olika bankerna arbetar aktivt med belöningssystemet. LÄS MER

 4. 4. Att ge det lilla extra? En undersökning om hur hotellföretag arbetar för att motivera frontpersonal till kommersiellt värdskap

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Cedergren; Birgitta Bos; [2006]
  Nyckelord :motivation; belöningssystem; värdskap; gästfrihet hospitality och hotellbranschen; Tourism; Turism; Management of enterprises; Företagsledning; management; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, juni, 2005 Författare: Birgitta Bos Anna Cedergren Handledare: Jörgen Eksell Filippa Säwe Problem: Då frontpersonalen har den största påverkan över en gästs totala upplevelse av sin vistelse på ett hotell är det av yttersta vikt att ledningen får receptionisterna att ge god service och framförallt ge det lilla extra. Motivations- samt belöningssystem är två faktorer att arbeta med i syfte att uppnå ovannämnda. LÄS MER

 5. 5. Belöningssystem för butikschefer - En fallstudie inom Stadium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Michael Jönsson; Åsa Lindell; [2006]
  Nyckelord :belöningssystem; butikschefer; detaljhandel; motivation; tillväxt; Trade; Handel; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Belöningssystem för butikschefer – En fallstudie inom Stadium Seminariedatum: 2006-06-07 Nyckelord: Belöningssystem, Butikschefer, Detaljhandel, Motivation, Tillväxt Ämne/Kur's: SMA405 Magisteruppsat's, 10 poäng Författare: Michael Jönsson, Åsa Lindell Handledare: Carl R. Hellberg, Ola Mattisson Forskningsfråga: I vilket avseende kan ett företag öka sin tillväxt genom att använda ett belöningssystem för sina butikschefer? Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera belöningssystem för butikschefer inom den svenska detaljhandeln. LÄS MER