Sökning: "belöningsteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet belöningsteori.

  1. 1. Belöningssystem och kinesisk management - hur motiveras kinesiska medarbetare?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Eriksson; Jonathan Gransäter; [2009-08-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kinas ekonomi växer sig allt större och får allt mer betydelsesamtidigt som investeringar i servicebaserade företag ökar och investeringar i tillverkningavtar. Större krav ställs därmed på produktivitet och de aktiviteter medarbetare skahantera. LÄS MER