Sökning: "belastningsergonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet belastningsergonomi.

 1. 1. Ergonomisk kartläggning av internt logistikflöde - Med förbättringsförslag : En fallstudie genomförd på ett företag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Natalie Agerskans; [2018]
  Nyckelord :Strain ergonomics; RAMP; Picking station; Work environment; Internal logistics; Material handling; Belastningsergonomi; RAMP; Omplockningsstation; Arbetsmiljö; Intern logistik; Materialhantering;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna studie är att kartlägga belastningsergonomiska risker i ett framtida internt logistikflöde, samt att ge förslag på hur dessa risker kan undvikas genom tillämpning av LEAN metodik och en ny logistiklösning. Följande frågeställningar har ställts för att identifiera orsaker till problem och förbättringsmöjligheter: 1)    Vilka arbetsmoment i det studerade logistikflödet leder till ergonomiska risker? 2)    Hur kan fallstudieföretaget införa LEAN metodik för att uppnå bättre ergonomi vid materialhantering? 3)    Hur kan en ny generell och mer ergonomisk logistiklösning för materialhantering se ut på fallstudieföretaget? Metod: Studien har genomförts baserat på en fallstudie på ett industriföretag. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius? : En studie på operatörer inom glastillverkningsindustrin

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Linda Fransson; Karin Bergenfeldt; [2018]
  Nyckelord :noise; EMG-measurement; m. trapezius; car glass industry; correlation; muscle tonus; buller; EMG-mätning; m. trapezius; bilglasindustri; korrelation; muskeltonus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Finns det ett samband mellan bullernivå och spänning i m. trapezius? Bakgrund: Företaget Saint-Gobain Sekurit Scandinavia AB tillverkar bilglas. I deras arbetsmiljöarbete ingår konceptet Smart Workplace. En del av det arbetet behandlar belastningsergonomi och bullerexponering. LÄS MER

 3. 3. Bultförstärkning av berg vid konventionell tunneldrivning : En jämförelse av kamstålsbult och PC-bult

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Axel Arleij; Mattias Åhlander; [2018]
  Nyckelord :rock support; work enviroment; work volume; combination bolt; capacity; bergförstärkning; belastningsergonomi; arbetsvolym; kombinationsbult; kapacitet;

  Sammanfattning : Vid tunneldrivning inom infrastrukturprojekt i Sverige är den mest förekommande bergbulten för permanenta förstärkningar den konventionella kamstålsbulten. En ingjuten bult utan förspänning. Montaget sker genom att med handkraft pressa in bulten i ett cementfyllt borrhål. LÄS MER

 4. 4. Rotationssystem till väggfixtur

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anton Gille; Jesper Jansson; [2018]
  Nyckelord :Husmuttern AB; Konstruktion; Rotationssystem;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deals with the development process for a design proposal on a rotation system. The work was performed on behalf of Husmuttern AB, whom needs a rotation system to rotate wall fixtures in the company´s future modular house factories. LÄS MER

 5. 5. Improving work conditions formanufacturing workers : A study at a module house manufacturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Christina Trång; [2017]
  Nyckelord :Work environment; ergonomics; workstation layout; user involvement; Arbetsmiljö; ergonomi; arbetsstationslayout; användarmedverkan;

  Sammanfattning : This thesis is the final component of the Master of Science degree within Industrial design engineering at Luleå University of Technology. The purpose of the project was to analyze an issue and developing a conceptual solution based on scientific knowledge within the field. LÄS MER