Sökning: "belfry"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet belfry.

  1. 1. Klockstaplar från 1700-talet Konstruktion och byggprocess

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Thomas Andersson; [2020-10-27]
    Nyckelord :Cultural heritage; campanile; bell tower; belfry; 3D model; klockstapel; klocktorn; klockbock; byggnadsvård; konstruktion; resning; byggprocess;

    Sammanfattning : Calling for a church service by bell ringing has a long history in Sweden. In order for the sound to be heard as far as possible, it was most natural to hang them in the church tower. LÄS MER