Sökning: "belief in conspiracy theories"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden belief in conspiracy theories.

 1. 1. Tro på konspirationsteorier och dess samband med kognitiva tankestilar, utbildning och tro på alternativa fakta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Therese Egeborg Heiwe; Stare Anousha; [2023]
  Nyckelord :Belief in conspiracy theories; cognitive thinking styles; belief in pseudoscience; approach to science regarding climate and vaccine; education; Tro på konspirationsteorier; kognitiva tankestilar; tro på pseudovetenskap; inställning till klimat- och vaccinforskning; utbildning;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur intuitivt tänkande, analytiskt tänkande, kritiskt tänkande, utbildningsnivå, tro på pseudovetenskap, utbildning, inställning till klimatforskning samt inställning till vaccin korrelerar med tro på konspirationsteorier. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie där deltagare besvarade ett frågeformulär som mätte variablerna tro på konspirationsteorier, intuitivt tänkande, analytiskt tänkande, kritiskt tänkande, tro på pseudovetenskap, utbildning, inställning till klimatforskning och inställning till vaccinforskning. LÄS MER

 2. 2. “Unking and Unpriest the Earth!” : Conspiracy Theory, the Illuminati and Revolutionary Freemasonry in the Writings of the abbé Barruel and Nicolas Bonneville

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Linnea Björnegren; [2022]
  Nyckelord :Augustin Barruel; Nicolas Bonneville; Illuminati; Freemasonry; Jesuits; French Revolution; Conspiracy theory; conspiracism; secret societies;

  Sammanfattning : This thesis proposes an explanation for origin of conspiracy theories about the French Revolution. Despite being unfounded, the conspiracy theory blaming the Illuminati for the Revolution became widespread because it appeared to be supported by evidence. The primary source material consists of texts produced by two contemporaries. LÄS MER

 3. 3. Konspirationsteorier, alternativmedicin, vidskepelse och rasism : En studie om trossystem i VoF-undersökningen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Måns Wallström; [2022]
  Nyckelord :structural equation model; factor analysis; MIMIC; SEM; strukturell ekvationsmodell; faktoranalys;

  Sammanfattning : In this study, data from the survey Vetenskap- och Folkbildningsundersökningen 2021 on belief in conspiracy theories, alternative medicine, superstition and racist ideas was analyzed using a multiple causes, multiple indicators structural equation model. It was found that viewing stances on the selected survey questions as a manifestation of these 4 belief systems (belief in conspiracy theories, belief in alternative medicine, superstition, and racism) is supported by the data, and that the belief systems are statistically significantly correlated. LÄS MER

 4. 4. Zum Sprachgebrauch von Coronamaßnahmen-Gegner:innen : Eine digitale Mediendiskursanalyse von Wortneuschöpfungen auf Twitter

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

  Författare :Lisanne Burghardt; [2022]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Media Discourse Analysis; Corpus Linguistics; Neologisms; Twitter Covid-19 pandemic;

  Sammanfattning : With the outbreak of the Covid-19 pandemic and the associated restrictions such as lockdowns, mask mandates and the approval and in some cases mandate of SARS-CoV-2 vaccines, lively discourses have developed around political, social and medical measures. These discourses, which take place both online and offline, are initiated not only by experts but also predominantly by the general public - among them also conspiracy theorists, neo-rightists and supporters of the German “Querdenken” movement. LÄS MER

 5. 5. Tro på konspirationsteoriers samband med tankestilar, epistemologiskt oberättigad tro, maktlöshet och utbildningsnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marcus Persson; Ida Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :analytical thinking; belief in conspiracy theories; belief in simple solutions; education; intuitive thinking; paranormal beliefs; powerlessness; pseudoscientific beliefs; rejection of science regarding climate; rejection of science regarding vaccine; Analytiskt tänkande; förkastande av forskning kring klimat; förkastande av forskning kring vaccin; intuitivt tänkande; maktlöshet; tro på enkla lösningar; tro på konspirationsteorier; tro på paranormala fenomen; tro på pseudovetenskap; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ifall intuitivt tänkande, analytiskt tänkande, tro påparanormala fenomen, tro på pseudovetenskap, förkastande av forskning kring klimat,förkastande av forskning kring vaccin, utbildningsnivå, maktlöshet samt tro på enkla lösningarpredicerar tro på konspirationsteorier. Insamlingen av data skedde genom ett icke slumpmässigtbekvämlighetsurval samt frivillighetsurval. LÄS MER