Sökning: "belinda andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden belinda andersson.

 1. 1. Ungas politiska deltagande på sociala medier : Ungas upplevelser av det politiska klimatet på sociala medier under den svenska valrörelsen 2022

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Belinda Andersson; Fabian Omoomian; [2023]
  Nyckelord :Politiskt deltagande; politiskt engagemang; unga människor; sociala medier; projektorienterade identiteter; politiskt intresse; yttrandefrihet; censur;

  Sammanfattning : During recent years, there has been a major change in the way people engage in politics. The introduction of social media to the world, as well as the fact that the number of members of political parties has halved between 1990 and 2010, are part of a major shift in the study of political participation and engagement. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan skola och hem : Ur föräldraperspektiv och lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Belinda Andersson; Caroline Larsson; [2011]
  Nyckelord :samverkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Svensk chick-lit 1996-2006 : en undersökande genrediskussion av svensk chick-lit

  Magister-uppsats, Sociologiska institutionen

  Författare :Malin E Lundhag; [2007]
  Nyckelord :chick lit; Swedish chick lit; genre discussion; feminist backlash; definition; Elisabeth Andersson; Unni Drougge; Emma Hamberg; Kajsa Ingemarsson; Mian Lodalen; Belinda Olsson; Denise Rudberg; Linda Skugge; purchase principles of public libraries; chick-lit; svensk chick-lit; genrediskussion; feministisk backlash; definition; Elisabeth Andersson; Unni Drougge; Emma Hamberg; Kajsa Ingemarsson; Mian Lodalen; Belinda Olsson; Denise Rudberg; Linda Skugge; folkbibliotekens inköpspinciper;

  Sammanfattning : Syftena med denna uppsats har varit flera. Dels att genomföra en undersökande genrediskussion av svensk chick-lit i stort där det som uppfattats som den huvudsakliga kritiken av genren omformulerats till frågeställningar. LÄS MER