Sökning: "bellman grafik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bellman grafik.

 1. 1. Att kommunicera varumärkesidentitet genom rörlig grafik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ebba Delsol; Matilda Kurtson Bellman; [2015]
  Nyckelord :Rörlig grafik; Statisk grafik; Varumärkesidentitet; Varumärke; Effektiv kommunikation; Kommunikation; Grafisk design; Design; Grafik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida rörlig grafik är ett effektivt sätt att kommunicera företaget Prodeloxs varumärkesidentitet för en potentiell målgrupp. För att kunna uppfylla studiens syfte genomfördes en kvalitativ fallstudie. LÄS MER

 2. 2. CARL MICHAEL BELLMAN - En remediering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kevin Bergsten; [2013]
  Nyckelord :Bellman; kulturarv; remediering; 3D - grafik; virtuell karaktär;

  Sammanfattning : I detta examensarbete skapades illustrationer och modeller i digital 3D-grafik, föreställande den svenske skalden Carl Michael Bellman (1740 - 1795). Förebild för arbetet var en 2D-bild i detta fall Per Krafft d.ä:s (1724 - 1793) målning av Bellman från 1779. LÄS MER