Sökning: "belonging"

Visar resultat 1 - 5 av 1706 uppsatser innehållade ordet belonging.

 1. 1. ANALYSIS OF INTER-ORGANIZATIONAL DYNAMICS IN MOBILITY AS A SERVICE NETWORKS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Enrico Giuseppe Bonito; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In transport and mobility industries, in recent years, there have been numerous innovations that have certainly had a major impact on the lives of citizens and their habits. The advent of new technologies and the importance of staying connected especially when travelling have opened the door to numerous innovations that are changing the concept of mobility inside and outside urban centers. LÄS MER

 2. 2. The usage of internal communication to engage and motivate employees towards a company’s sustainability goal - A case study of Perrigo Nordic’s internal communication regarding their ‘No-plastic transport packaging’ goal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Ekblad; Linnéa Ljungvall; [2020-07-01]
  Nyckelord :internal communication; employee engagement; sustainability and sustainability goals;

  Sammanfattning : Background: Due to the increased awareness by society concerning sustainability and theSustainable Development Goals set for 2030, companies are faced with higher demands on theirsustainability commitments. In order for a company to implement and reach its sustainability goals,the management needs to provide employees with information and create a common understanding. LÄS MER

 3. 3. Unlocking the synergies between Corporate Sustainability and Employee Engagement - A case study on how to incorporate sustainability into engagement strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Agnes Gyllensvaan; Viktoria Österby; [2020-06-29]
  Nyckelord :Employee engagement; corporate sustainability; HRM; strategy;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering med fokus på SDG-målen : jämförande analys mellan The Big 4 i Sverige och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Viktor Samardzhiev; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :SDG; sustainability reporting; harmonization; voluntary standards; FNGC; SDG; hållbarhetsrapportering; harmonisering; frivilliga standarder; FNGC;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att analysera och jämföra utvecklingen samt harmoniseringen av hållbarhetsrapportering av The Big 4 i Sverige och Storbritannien under fyra löpande år (2016–2019). Denna studie genomfördes eftersom hålbarhetsrapportering blir allt mer väsentlig och revisionsföretagen har den kunskap som krävs om ämnet. LÄS MER

 5. 5. Nordic IPOs and Private Equity affiliation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rasmus Selin; Sebastian Wigartz; [2020]
  Nyckelord :Initial Public Offering; Private Equity; Nordic market; After-market performance; Business and Economics;

  Sammanfattning : Using a sample of 250 Nordic IPOs, consisting of private equity-backed (PE) and non-backed (NB) issues from January 2010 to March 2017, this paper examines the long-term performance of IPOs in the Nordic market. We compare and contrast the after-market performance of PE-backed IPOs to NB IPOs in an event study regime. LÄS MER