Sökning: "bemöta rädsla och oro"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden bemöta rädsla och oro.

 1. 1. Den förändrade livsstilen - Personers upplevelse av att leva med stomi : Beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Åstrand; Isabella Englund; [2020]
  Nyckelord :Colostomy; ileostomy; experience; patient; Kolostomi; ileostomi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Introduktion: Vid en skada eller sjukdom i mag-tarmkanalen kan inläggning av stomi behövas. Genom kirurgi skapas en öppning mellan tarm och bukväggen och därmed skapar man en ny tömningsväg - en så kallad stomi. LÄS MER

 2. 2. Mäns upplevelser av prostatacancer : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erik Wahlström; Robin Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; life situation; prostate cancer; support; Känslor; livssituation; prostatacancer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform där de drabbade är äldre män. Ungefär en av 20 dör i sjukdomen, men trots detta är det många patienter som ser det som en dödsdom. Män med prostatacancer blir påverkade av sin sjukdom i deras vardag, deras fysiska och emotionella hälsa samt i deras sociala liv. LÄS MER

 3. 3. FYSIOTERAPEUTISK UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING AV FÖRLOSSNINGSSKADA I BÄCKENBOTTEN : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Christina Arvidsson; Katrine Jaehnke; [2020]
  Nyckelord :Pelvic floor; physiotherapy; obstetric; childbirth injuries; Bäckenbotten; förlossningsskada; fysioterapi; obstetrik;

  Sammanfattning : Background: Ruptures in the pelvic floor muscles is the most common childbirth injury. It affects 70 – 85 percent of the Swedish women who gives birth every year. Childbirth injuries can cause lack of motor control of the pelvic floor muscles, decreased participation and activity in the womens every day life. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av oro perioperativt : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Viktor Holm; Johanna Hansson; [2020]
  Nyckelord :Anesthesia; Anxiety; Life World; Operation; Patients Experiences; Perioperative Care; Suffering; Anestesi; Lidande; Livsvärld; Operation; Oro; Patienters upplevelser; Perioperativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesi och operation är en stor händelse för många patienter och kan leda till rädsla och oro där höga krav ställs på anestesisjuksköterskans förmåga att kommunicera och bemöta patienterna professionellt. Patienterna överlämnar sig själva och sin kropp i någon annans händer, detta kan skapa känslor av maktlöshet och utsatthet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att vara vaken under ett kirurgiskt ingrepp i regional anestesi : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Klingborg; Emmy Klingborg; [2020]
  Nyckelord :Awake surgery; lifeworld; nurse anesthesia; patient´s experiences; regional anesthesia.; Anestesisjuksköterska; livsvärld; patienters upplevelser; regional anestesi; vaken kirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Regional anestesi är en metod som blivit allt vanligare inom sjukvården. Metoden innebär att alla sinnesintryck temporärt elimineras från den valda kroppsdelen där kirurgin ska genomföras, detta görs genom att anlägga en nervblockad. Metoden möjliggör att patienten kan vara vaken under ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER