Sökning: "bemötande PTSD"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden bemötande PTSD.

 1. 1. Det är någonting som finns med en hela livet. En kvalitativ studie om utsatthet för gatuvåld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Helena Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Brottsofferstöd; Copingstrategier; Polisens bemötande; Psykisk ohälsa; Sekundär viktimisering; Viktimologi; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att brottsoffer och förövare ofta är samma person och att utsättas för gatuvåld som ung kan leda till både kortvarig och långvarig psykisk påverkan inom en rad olika problemområden. Syfte: Att undersöka vuxna individers upplevelse och uppfattning av att ha blivit utsatt för gatuvåld som ung, med fokus på rättsväsendet, brottsofferstöd, psykisk ohälsa, kriminalitet, bearbetning och behov. LÄS MER

 2. 2. Bemötandet av nyanlända elever med PTSD : - en undersökning av hur lärare beskriver förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sona Qatanani; Maria Zettergren; [2018]
  Nyckelord :nyanlända elever; bemötande; posttraumatiskt stressyndrom;

  Sammanfattning : Flyktingkatastrofen har under de senaste åren varit enorm runtom i hela världen. Sverige har därmed tagit emot ett stort antal nyanlända människor. Dagligen tar de svenska skolorna emot elever med olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av patienter med posttraumatiskt stressyndrom i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Sipek; Karl Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :Posttraumatic stress disorder; Veterans; Refugees; Meeting; Literature review; Posttraumatiskt stresssyndrom; Veteraner; Flyktingar; Bemötande; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Krig har en negativ effekt på människors psykiska hälsa. När människor utsätts för starka negativa påfrestningar kan de utveckla posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. PTSD kan manifestera hos både soldater och civila. LÄS MER

 4. 4. "Man måste älska de gamla annars funkar det inte" : Undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre som har upplevt trauma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Kajsa Båkman; [2012]
  Nyckelord :Trauma; PTSD; Förintelsen; äldre; äldreboende; undersköterskor; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på Judiska Hemmet i Stockholm där ca 75 % av de boende är överlevande från Förintelsen under andra världskriget. Syftet med studien var att undersöka undersköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda äldre personer som har upplevt trauma. LÄS MER

 5. 5. Den sexuellt våldsutsatta kvinnan och sjukvården. Upplevelsen av ett mellanmänskligt möte

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Ulrika Lindqvist; Chatrine Sandstedt; [2008-04-16]
  Nyckelord :Våldtäkt; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Program/kurs/kurskod/ Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng/kursbeteckning: Omvårdnad – eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER