Sökning: "bemötande hjärtinfarkt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden bemötande hjärtinfarkt.

 1. 1. Sjuksköterskans bemötande vid hjärtinfarkt : En litteraturöversikt utifrån patienternas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Emma Lundgren; Josefine Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Patienternas erfarenheter; Sjuksköterskans bemötande; Hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötande handlar om hur kommunikation genomförs. Den professionella sjuksköterskans bemötande har betydelse för att patienterna ska känna tillit och förtroende för vården. Det är viktigt att sjuksköterskan utgår från patientens livsvärld för att kunna göra patienten delaktig i omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser då en närstående drabbas av en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Joel Göransson; Peter Sandström; [2019]
  Nyckelord :Experiences; family focused nursing; myocardial infarction; relatives; Anhöriga; familjefokuserad omvårdnad; hjärtinfarkt; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 25 700 personer i Sverige och med varje drabbad person drabbas också anhöriga. Inläggningstiden på sjukhus för en hjärtinfarkt är kortare än vad den tidigare varit och förväntas bli ännu kortare i framtiden. Anhöriga får då ett större ansvar i att stödja den drabbade. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ida Bringner; Patrick Blanc; [2017]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Kvinna; Upplevelse; KASAM; Beskriva;

  Sammanfattning : Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Metod, litteraturöversikt gjordes som består av 12 kvalitativa artiklar som analyserades med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Att vara två om hjärtinfarkten : en systematisk litteraturstudie om familjemedlemmars erfarenheter av att leva med en partner som överlevt en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Susanne Nyberg Rolf; Caroline Stjernberg; [2016]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; familjemedlem; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2013 inträffade drygt 29 800 akuta hjärtinfarkter i Sverige och fler överlever idag en hjärtinfarkt. Då ohälsa drabbar partnern påverkas även familjemedlemmen i parrelationen, vilket innebar att påverkas en del i systemet så påverkas de övriga delarna. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; [2014]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas omkring 30 000 personer per år av hjärtinfarkt, varav sextioprocent är män och fyrtio procent är kvinnor. Ateroskleros i hjärtats kranskärl är den dominerande orsaken till hjärtinfarkt och den härrör från flera livsstilsrelaterade riskfaktorer. LÄS MER