Sökning: "bemötande i domstol"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden bemötande i domstol.

 1. 1. Kön, men inte bara kön: en kvalitativ studie om domares externa bemötande med fokus på jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Erica Svensson; Sofia Pettersson; [2017]
  Nyckelord :bemötande; domare; domstol; jämställdhet; jämställdhetsintegrering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag anses den formella jämställdheten vara uppnådd. Formella och rättsliga sammanhang gör det möjligt för kvinnor och män att få samma förutsättningar. Den reella jämställdheten anses däremot inte vara uppnådd. Kvinnor och män har inte samma förutsättningar i realiteten. LÄS MER

 2. 2. Skatterevision – bättre bemötande kan ge färre överklaganden

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Persson; Johan Kristoffersson; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:Under våren 2000 genomförde Skatteverket en utvärdering av 77 koncernrevisioner,som i huvudsak utförts under tiden mars 1996 till oktober 1999. Sammanlagtreviderades 503 företag. LÄS MER

 3. 3. Något om ersättning för ren förmögenhetsskada

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Persson; [2004]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt skadeståndslagen 2:2 utgår ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållanden enbart om skadan vållats genom brott. Regeln har en lång tradition i svensk gällande rätt och har under hela nittonhundratalet varit en omdebatterad fråga. LÄS MER