Sökning: "bemötande psykiatrisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden bemötande psykiatrisk omvårdnad.

 1. 1. Att vårdas mot sin vilja -en förlust av grundläggande mänskliga rättigheter? : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Kavitha Gopala Reddy; Anna Dahlroth; [2020]
  Nyckelord :Autonomi; bemötande; delaktighet; patienters upplevelse; tvångsvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet patienter som har vårdats under tvångsvård inom sluten psykiatrisk vård har upplevt bristfällig behandling i samband med deras vård och behandling. Kränkande attityder, och förhållningssätt av sjuksköterskor har speglat många patienters vardag under tvångsvård vilket har visat på negativa konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av vård för vuxna personer med autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa : en integrativ översikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Bergkrantz-Savio; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Vuxna; Psykiatrisk vård; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) är ett medfött tillstånd med varierande symtom som påverkar personen på olika sätt. Psykisk ohälsa, som ångestproblematik och depressioner, är vanligt förekommande för personer med AST och kan öka med åldern och vara vanligare för personer med AST utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta patienter med förvrängd verklighetsuppfattning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Nicklas Blomqvist; Ellen Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Communication; Nursing; Psychosis; Reception Interaction; Relationship; Bemötande; Kommunikation; Omvårdnad; Psykos; Relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 var psykisk sjukdom den vanligaste anledningen till slutenvård för män och kvinnor i åldrarna 15–44 år. Det som är centralt i en psykossjukdom är att personen som insjuknar tappar sin normala verklighetsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av stigmatisering vid psykisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Viktoria Skeie; [2019]
  Nyckelord :Experience; mental disorders; mental health; psychiatric patients; stigmatization;

  Sammanfattning : Background: Studies have shown that patients suffering from mental illness often feel that they are less well treated in health care than patients who do not suffer from a mental illness. What causes this is that patients with mental illness often become subject to stigmatization in healthcare in general. LÄS MER

 5. 5. HBTQ+ personers upplevelser av bemötandet från sjuksköterskan inom psykiatrisk vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Joffen Kleiven; [2019]
  Nyckelord :Experiences; interaction; LGBT; psychiatric nursing; qualitative method; Bemötande; HBTQ ; psykiatrisk omvårdnad; kvalitativ metod; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund HBTQ+ personer får inte ett respektfullt och bra bemötande av vårdpersonal beroende på bristfällig kunskap. Studier visar att HBTQ+ personer är utsatta för hälsorelaterad diskriminering i större utsträckning än heterosexuella. Om bemötandet är felaktigt kan personerna senare välja att inte söka psykiatrisk vård. LÄS MER