Sökning: "bemötande våldtäkt"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden bemötande våldtäkt.

 1. 1. Hur sexuellt våldsutsatta kvinnor upplever hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Ljung; Victoria Jones; [2020]
  Nyckelord :Sexual violence; Women; Rape; Healthcare; Treatment; Experiences; Sexuellt våld; Kvinnor; Våldtäkt; Sjukvården; Bemötande; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ett stort folkhälsoproblem att kvinnor utsätts för sexuellt våld. Det sker ofta i partnerskap därav definieras det inte av kvinnan alltid som övergrepp och mörkertalet är stort. De kvinnor som utsätts kan drabbas av långvarig ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Våldtagna kvinnors upplevelse av bemötandet från vården : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordqvist; Josefine Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :Våldtäkt; kvinnor; bemötande; omvårdnad; upplevelse; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Background: Sexual abuse of women is a major social problem. In Sweden, those who have been subjected to a rape can undergo an examination in the emergency room. A nurse can be the first healthcare professional the woman comes in contact with. A bad first encounter can affect all future contact with health care. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser efter en våldtäkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Vo; Moa Petersen; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; upplevelse; hälsa; söka hjälp; avslöjande; sexuella relationer;

  Sammanfattning : Våldtäkt förklaras vara ett stort samhällsproblem som ökar i Sverige. Definitionen av ett sexualbrott är att genom misshandel eller tvång utföra en sexuell handling som kan jämföras med samlag. Det är all hälso- och sjukvårdpersonals skyldighet att veta var, när och hur patienten kan få bästa möjliga hjälp och stöd. LÄS MER

 4. 4. En "riktig" våldtäkt : En kvantitativ studie om våldtäkt och offerskuld, utanför eller inom äktenskap.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Enqvist; Johanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :våldtäkt; äktenskap; offerskuld;

  Sammanfattning : Att lägga skuld på våldtäktsoffer är ett fenomen som förekommer världen över. Tidigare forskning har visat att olika faktorer som exempelvis offrets kön, beteende eller relationen mellan offer och gärningsman kan kopplas till respondenternas syn på våldtäkt och offerskuld. LÄS MER

 5. 5. ”Du var ganska full den kvällen, va?” En kvalitativ studie av våldtäktsmyters påverkan på tjejer som varit utsatta för våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Janina Pettersson; Emma Gustafsson; [2015-01-27]
  Nyckelord :Våldtäktsmyter; våldtäkt; feministisk teori; diskurser.;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt föreställningar och fördomar kopplade till våldtäkt. Syftet var att synliggöra våldtäktsmyter som finns i samhället och undersöka hur dessa kan komma att påverka tjejer som själva varit utsatta för våldtäkt. LÄS MER