Sökning: "bemanningsanställd"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet bemanningsanställd.

 1. 1. Bemanningsanställda sjuksköterskor - en intervjustudie om bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och arbetsvillkor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Eeg-Olofsson; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterska; bemanningsanställd; traditionellt anställd; motiv; skillnader; för-och nackdelar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen intresserar sig för bemanningssjuksköterskors upplevelser av sitt arbete och sina arbetsvillkor. Frågor som behandlas i uppsatsen är uttryckta motiv till att arbeta som bemanningsanställd sjuksköterska, upplevda skillnader mellan att ha en traditionell anställning och att vara bemanningssjuksköterska samt bemanningsarbetets för- och nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation bland bemanningsanställda - En jämförande studie mellan anställningsformerna tillsvidare- och tidsbegränsade arbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Majlinda Shala; David Tydesten; [2019]
  Nyckelord :Intern motivation; extern motivation; bemanningsanställd; tillsvidareanställd; tidsbegränsat anställd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain more knowledge regarding differences in intrinsic and extrinsic motivation among two groups of Swedish agency workers: Permanent and temporary employees. The Swedish agency business can be considered somewhat extraordinary compared to the rest of the world. Therefore it has not been studied to a great extent. LÄS MER

 3. 3. Bemannings- och tillsvidaretjänstens betydelse för organisationsidentifikation - En jämförande studie om hur tillsvidare- och bemanningsanställda identifierar sig med organisationen där de utför sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Fritzon; Björn Bergström; [2018-08-29]
  Nyckelord :Organisationsidentitet; organisationsidentifikation; social identity theory; bemanningsföretag; bemanningsanställd; konsult; tillsvidareanställd; direkt anställd;

  Sammanfattning : År 1985 introducerade forskarna Albert & Whetten begreppet organisationsidentitet, vilketsammanfattat är hur anställda uppfattar sin organisation. Ju mer individernas sociala identitetöverensstämmer med organisationensidentiteten desto bättre presterar organisationen ochdetta är en av förklaringarna till att forskningsområdet har ökat i popularitet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelserna av att vara bemanningsanställd : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefin Strömquist; Viveca Domeij; [2018]
  Nyckelord :Bemanning; upplevelse; oförutsägbarhet; maktlöshet; möjligheter; utanförskap; gemenskap; arbets-och organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur bemanningsanställda upplevde sina anställningsförhållanden. Detta undersöktes med hjälp av en kvalitativ intervjustudie där semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio deltagare anställda hos olika bemanningsföretag i Jönköpingsregionen. LÄS MER

 5. 5. Självtranscendens : En hermeneutisk studie om arbetsidentiteten som bemanningsanställd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelika Stenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER