Sökning: "bemanningsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet bemanningsbranschen.

 1. 1. “Att göra pengarna värda” - en kvalitativ studie om konsulters delaktighet i organisationens företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Austlid; Fredrik Zorondo Silverbern; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konsult- och bemanningsbranschen slog nytt rekord år 2016 då det rapporterades om att 1,7% av Sveriges befolkning var sysselsatta inom branschen, och att omsättningen uppgick till 32 miljarder SEK (Kompetensföretagen, 2017). I dagsläget finns inga indikationer på att tillväxten kommer att stagnera, tvärtom fortsätter företag att nyttja extern arbetskraft i allt högre utsträckning (Statistiska Centralbyrån, 2018). LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om rekryterares perception

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Patric Lundgren; Christofer Wiechert; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Recruitment Process; Recruiting Approaches; Staffing Agencies; AI; Artificiell Intelligens; Rekryteringsprocessen; Rekryteringsansatser; Bemanningsföretag;

  Sammanfattning : Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och stora delar kan komma att automatiseras. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmotivation bland bemanningsanställda - En jämförande studie mellan anställningsformerna tillsvidare- och tidsbegränsade arbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Majlinda Shala; David Tydesten; [2019]
  Nyckelord :Intern motivation; extern motivation; bemanningsanställd; tillsvidareanställd; tidsbegränsat anställd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain more knowledge regarding differences in intrinsic and extrinsic motivation among two groups of Swedish agency workers: Permanent and temporary employees. The Swedish agency business can be considered somewhat extraordinary compared to the rest of the world. Therefore it has not been studied to a great extent. LÄS MER

 4. 4. Är du intresserad av tjänsten – skicka inte ditt CV till oss : Attityder gentemot CV-lös rekrytering inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Johanna Thorén; Johanna Carlberg; [2019]
  Nyckelord :CV-lös rekrytering; bemanningsbranschen; kompetensförsörjning; attityder; effektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Syftet med studien var att undersöka hur CV-lös rekrytering kan fungera som arbetssätt inom bemanningsbranschen. I enlighet med det har CVts och personliga brevets betydelse, rekryteringsprocessers tidsåtgång samt rekryterares primära attityd gentemot CV-lös rekrytering tagits i beaktning. LÄS MER

 5. 5. Rekrytering och sociala medier : Det sociala ansvaret

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Robin Pettersson; Philip Nothall; [2019]
  Nyckelord :Social media; recruitment; responsibility; valued information; Sociala medier; rekrytering; ansvarstagande; värdera information;

  Sammanfattning : Utbredningen av sociala medier är markant och endast en minoritet av befolkningen finns inte med på sociala medier i någon form. Detta skapar värdefull information som bland annat används av organisationer och rekryterare för att skapa sig en bild om och riskminimera nästa rekrytering. LÄS MER