Sökning: "bemanningsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet bemanningsbranschen.

 1. 1. Differentiering på en homogen marknad : en fallstudie om bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Holte; Anna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Differentiering; bemanningsföretag; homogen marknad;

  Sammanfattning : The staffing agency sector can be perceived as a homogeneous market, with low barriers to entry on the market. Companies want to take advantage of the flexibility offered by staffing agencies through hired consultants, which makes the market for staffing agencies growing. LÄS MER

 2. 2. Att motverka agentproblem i bemanningsföretag - En studie på principal-agentrelationer som påverkas av en tredje part

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Adrianzon; Oscar Larsson; Emma Petersson; Kim Overgaard; [2018]
  Nyckelord :Bemanningsföretag; principal-agentteorin; agentproblem; trepartsrelation; kontrakt. Staffing agencies; principal-agent theory; agency problems; trilateral relationships; contracts.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the essay is to test the classical principal-agency theory’s applicability in the relationship between staffing agencies and their consultants, a relationship that is also affected by a third party, the client of the staffing agency. Methodology: The study is a qualitative cross-sectional study and collects data through interviews. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet, ett ömsesidigt förhållande? - En explorativ studie om studenter inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Åsa Jansson; Maja Kojic; [2017]
  Nyckelord :Annan huvudsaklig sysselsättning; Anställningsotrygghet; Bemanningsbranschen; Flexibilitet; Gränslöst arbete; Prekariat; Psykologiskt kontrakt; Studentanställning; Studenter;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en explorativ studie vilken undersöker bemanningsbranschens anställningskrav på annan huvudsaklig sysselsättning, med studenter i fokus. Studien behandlar hur studenter upplever bemanningsbranschens flexibilitetskrav samt hur förhållandet dem emellan ser ut för att ge en inblick i denna anställningsform. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö - en studie om bemanningsanställdas organisatoriska commitment gentemot sitt bemanningsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellinor Landersten; Rebecca Nordh; [2016]
  Nyckelord :bemanningsföretag; organisatoriskt commitment; flexibel arbetsmiljö; inflytande; förutsägbarhet; social interaktion staffing industry; organizational commitment; flexible work environment; influence; predictability; social interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur ett antal psykosociala dimensioner i bemanningsbranschens flexibla arbetsmiljö var relaterade till och predicerade de tre komponenterna av organisatoriskt commitment; affektivt, normativt och upprätthållande. En internetbaserad enkät användes och besvarades av 65 bemanningsanställda. LÄS MER

 5. 5. Sökandet efter den perfekta kandidaten : En studie om normers påverkan på den anställningsbara individen inom bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Martinez Palm; Anna Landberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som anses göra en nyexaminerad student anställningsbar inom bemanningsbranschen, utifrån personalrekryterares perspektiv. I enlighet med syftet formulerades tre frågeställningar som berörde hur personalrekryterare värderar nyexaminerade studenter, vilka faktorer som värderas främst i en rekryteringsprocess samt eventuella gruppskillnader i relation till bakgrundsvariablerna. LÄS MER