Sökning: "bemanningsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet bemanningsföretag.

 1. 1. LEDARSKAP PÅ DISTANS - en kvalitativ studie om hur konsultchefer inom bemanningsföretag utövar ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdullah Rabia; Jens Holst; [2022-02-15]
  Nyckelord :Konsultchef; ledarskap; konsult; uppdragsgivare; bemanningsföretag; distans;

  Sammanfattning : Den skenande teknikutvecklingen i kombination med de senaste två års rådande pandemi har förändrat spelplanen för organisationers arbetssätt. Digitala kommunikationssätt har inflytande på relation mellan chef och medarbetare och ledarskapet kan därför behöva modifieras. LÄS MER

 2. 2. Bemanningsanställda och allmän visstidsanställda arbetstagares möjligheter till tillsvidareanställning- Till följd av Prop. 2021/22:176

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Apolka Agnes Imreh; [2022]
  Nyckelord :Bemanningsanställda; visstidsanställda; tidsbegränsad; tillsvidareanställning; bemanningsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2021 utarbetades en promemoria inom Arbetsmarknadsdepartementet med förslag på en reformerad arbetsrätt. Detta förslag berör bland annat LAS (Lagen om anställningsskydd) och uthyrningslagen (Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare). LÄS MER

 3. 3. Attrahering via Sociala medier : Hur bemanningsföretag använder sig av sociala medier vid attrahering av personal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Simon Mäki; Elias Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Employer branding; Internal branding; Attrahering; målgrupp; Sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier blir ett alltmer vanligt verktyg för att locka potentiella arbetstagare. Professionals nord (PN) är ett bemanningsföretag som grundades 2015 med uppstart i norra Sverige, PN såsom många andra bemanningsföretag är aktiv via sociala medier för att stärka sitt varumärke. LÄS MER

 4. 4. Diskriminering i rekryteringsprocessen? : En kvalitativ studie om rekryterares upplevelser om den segregerade arbetsmarknaden och om anonyma ansökningsprocesser som metod för att minska etnisk diskriminering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Eriksson; Emma Knutas; [2022]
  Nyckelord :The segregated labor market; unprejudiced recruitment; ethnical discrimination;

  Sammanfattning : Ethnic discrimination in employment decisions has received increasing attention and is one of several explanatory models for why Sweden has an ethnically segregated labor market. The purpose of this study is to contribute to an increased understanding of how recruiters reflect on the ethnically segregated labor market and anonymous job applications. LÄS MER

 5. 5. Må bra på heltid! : En studie om bemanningsanställdas upplevda välmående i den svenska ekonomisektorn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rashad Lazem; Patrik Brindstedt; Mattias Nordström; [2022]
  Nyckelord :wellbeing; temporary agency worker; subjective wellbeing; effort-reward imbalance model; control-demand-support model;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka arbetsfaktorer anser personer anställda genom bemanningsföretag påverka deras välmående och varför? Hur skiljer välmående sig mellan deltid- och heltidsanställda inom bemanningsföretag i förhållande till identifierade arbetsfaktorer? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka det upplevda välmåendet hos personer som är anställda genom bemanningsföretag i ekonomisektorn samt vilka faktorer som har en påverkan på det upplevda välmåendet. En jämförelse kommer att göras mellan personer som arbetar heltid och de som arbetar deltid via ett bemanningsföretag. LÄS MER