Sökning: "bemyndigande"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet bemyndigande.

 1. 1. Har du förstått? En systematisk litteraturöversikt om hälsolitteracitet i primärvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Kristoffer Björkman Edström; Mathias Jedborg; [2018-11-29]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; metoder; delaktighet; bemyndigande; patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Introduction: Health Literacy (HL) means the ability to understand, apply and actively seek information related to the individuals’ health/illness. Previous research has shown that there are major differences in health that can be linked to different levels of HL, and that the knowledge situation around HL is low in Europe compared with USA/Canada/Asia. LÄS MER

 2. 2. Ellen Johnson Sirleafs arbete för kvinnliga rättigheter i Liberia: En kvalitativ textanalys av Johnson Sirleafs tal med utgångspunkt i resolution 1325

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Runsala; Agnes Källström; [2018]
  Nyckelord :Ellen Johnson Sirleaf; Liberia; resolution 1325; kvinnor i fredsprocesser; kvinnligt bemyndigande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study concerns the conflict in Liberia and the following peace process. Liberia states a good example for a case where the UN resolution 1325 (2000) has been implemented in the peace process. This essay seeks to investigate how the UN resolution 1325 has taken a part in the post-conflict politics too. LÄS MER

 3. 3. Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? : En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Erika Blomstedt; Helen Puputti; [2018]
  Nyckelord :share repurchase; return; frequency; signaling; recession; Swedish stock market; återköp av aktier; avkastning; frekvens; signalering; lågkonjunktur; svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas medarbetarskap av distansledarskap : En kvalitativ studie om distansledarskapets påverkan på medarbetarnas engagemang och meningsfullhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elliot Fransson; Oscar Hagström; [2018]
  Nyckelord :Distance leadership; followership; digitization; communication; commitment; meaningfulness; Distansledarskap; medarbetarskap; digitalisering; kommunikation; medarbetarskapshjulet; engagemang; meningsfullhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har medfört betydande förändringar de senaste decennierna för hur kommunikation sker inom organisationer. Digitala kommunikationsmedier medför att organisationens medlemmar inte längre begränsas av att fysiskt närvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Alla kan bidra med någonting : Effektivt ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maja Wincent; [2018]
  Nyckelord :leadership; mental disabilities; diversity; efficiency; work capacity; ledarskap; psykisk funktionsnedsättning; mångfald; effektivitet; arbetsförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ledarstilar och ledarskapsbeteenden som är viktiga för att chefer ska kunna leda anställda med psykiska funktionsnedsättningar på ett effektivt sätt. Anställda med psykiska funktionsnedsättningar kan ha olika hinder att överkomma på en arbetsplats, men chefernas bemötande är en viktig del för att de ska kunna lyckas med sitt arbete. LÄS MER