Sökning: "benådning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet benådning.

 1. 1. Fyra avrättningar och en benådning : Bödelsvärdet och tidningspennan i Sverige 1874 - 1910

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Clas Göran Carlsson; [2017]
  Nyckelord :executioner; guillotine; capital punishment; pardon; public execution; avrättning; bödel; benådning; dödsstraff; offentlig avrättning; intermural avrättning; mord; rättegång; giljotin; bödelsyxa; tidningar;

  Sammanfattning : Abstract Four executions and one pardon The executioner’s sword and the newspaperman’s pen in Sweden 1874 – 1910 This study examines how three murder cases who lead to a death penalty sentence for the five accused persons are covered in selected contemporary Swedish newspapers. Four of the five condemned persons, three men and one woman, were executed. LÄS MER

 2. 2. Tiga är silver - tala är guld : Karteller och det svenska eftergiftsprogrammet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Åsberg; [2012]
  Nyckelord :Konkurrens; konkurrenslag; Konkurrensverket; perfekt konkurrens; kartell; spelteori; eftergift; eftergiftsprogram; leniency; konkurrensskadeavgift; European Competition Network;

  Sammanfattning : Det svenska samhället och dess konkurrenslagstiftning bygger på principer om frihandel och perfekt konkurrens där monopol i princip är förbjudna. Tanken bakom detta är att konkurrens är något bra som leder till välfungerande marknader. LÄS MER

 3. 3. Inhemsk kompensation vid kränkning av artikel 6 i Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magdalena Petersson; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har fått en alltmer framträdande roll i det svenska rättssystemet. Sverige är alltsedan ratificeringen av Europakonventionen 1952 folkrättsligt förpliktigad att tillse att de nationella myndigheterna tillämpar överenskommelsens bestämmelser på ett korrekt sätt. LÄS MER