Sökning: "ben katt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ben katt.

 1. 1. Förekomst av missbildningar hos kattungar, och en undersökning av relationerna mellan missbildningar, dödfödsel och kejsarsnitt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :missbildning; medfödd defekt; dödfödsel; kejsarsnitt; kattunge; kattungar; katt;

  Sammanfattning : Missbildningar förekommer hos kattungar och orsakar olika grader av lidande. En del missbildningar ökar även risken för dödfödsel och förlossningskomplikationer. Variationer mellan olika kattraser har setts vad gäller förekomst av vissa missbildningar, risk för dödfödsel och behov av kejsarsnitt. LÄS MER

 2. 2. Råutfodring av hund och katt : en enkätstudie om ägarmotivation och gemensamma faktorer hos djuren som utfodras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecka Berglund; Cornelia Wallén; [2021]
  Nyckelord :bakteriekontamination; BARF; djuromvårdnad; foderval; färskfoder; för- och nackdelar; RMDB; råfoder;

  Sammanfattning : I takt med att den globala foderindustrin växer kontinuerligt ökar intresset för okonventionella dieter, där torrfoder och våtfoder här definieras som konventionella. En av dessa okonventionella dieter som ökar i popularitet är råfoder. LÄS MER

 3. 3. Autentisering och Riskmedvetande : En studie om Lösenordshantering och Risktagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Clarke Håkansson; Markus Lundström; [2018]
  Nyckelord :Authentication; Authorization; Security Consciousness; Password; Risk Detection; Identity; Identification; Compromise; Study; Survey; Autentisering; Auktorisering; Säkerhetsmedvetande; Lösenord; Risktagande; Identitet; Identifiering; Kompromettering; Studie; Enkät;

  Sammanfattning : Efter regelbundna diskussioner om huruvida autentisering med statiska lösenord är ett bra tillvägagångssätt växte en idé fram om att undersöka hur människor hanterar sina autentiseringsuppgifter. Detta arbete tar sig an uppgiften att kartlägga svagheter i samband med autentisering vad gäller metoden, samt människors säkerhetsmedvetande och risktagande. LÄS MER

 4. 4. Smärtbedömning hos katt : med fokus på osteoartrit

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Emma Fransson; [2017]
  Nyckelord :beteende; katt; smärta; smärtbedömning; osteoartrit;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken litteratur som finns inom området kronisk smärta hos katt, med fokus på smärta orsakad av osteoartrit (OA) och degenerativ ledsjukdom (DJD). Arbetet syftar också till att utreda vilka metoder det finns idag för att bedöma, utvärdera, diagnosticera samt behandla dessa tillstånd, både inom forskningen och på klinik. LÄS MER

 5. 5. Pasteurellainfektioner orsakade av kattbett

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mattias Jämtner; [2015]
  Nyckelord :Pasteurella; katt; bett; cat; bite;

  Sammanfattning : Kattbett är vanliga både inom veterinär- och humanmedicinen. De orsakar ofta djupa sår som är svåra att rengöra och lätt blir infekterade med bakterier från kattens munflora. Rodnad, svullnad, värme och ökad känslighet i området kring bettet är karakteristiska symptom som uppstår i snitt 12 timmar efter bettet. LÄS MER