Sökning: "benefits with mobile payments"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden benefits with mobile payments.

 1. 1. Unlocking Customer Segments Using Hardware Accessories

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Markus Wallentin; Felix Lundin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report aims to describe the process for the master thesis within product development done by the authors during the spring of 2017 at KTH and iZettle, Stockholm. iZettle is financial technology company founded in Stockholm in 2010. LÄS MER

 2. 2. Mobile Payment Use and Mobile Payment Transactions by Older Adults : A Qualitative Study

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Maria Kolaki; [2017]
  Nyckelord :Older adults; m-payment; m-commerce; electronic payment; technological innovation adoption; technology acceptance model; unified theory of acceptance and use of technology model; interpretive paradigm; qualitative research; phenomenology; Greece;

  Sammanfattning : The research outlined in this thesis focuses on the effects of implementation and use of mobile payments as experienced by older adults aged 55-75, as qualitatively examined through research interviewees (hereafter participants of this study) made up of individuals with varying cultural and technological backgrounds, who are acclimated to Greece’s culture and have lived within the country for at least a decade. Their own perception and reception of the practice allows for a more comprehensive look into the practical application of the technology within the country. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters tillit för mobila betalningar – en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonny Ly; Sebastian Mollgren; [2017]
  Nyckelord :trust; mobile payments; security; integrity; benefits with mobile payments; payment solutions; tillit; mobila betalningar; säkerhet; integritet; fördelar med mobila betalningar; betallösningar;

  Sammanfattning : När vi går och handlar är det självklart att betala för sina varor i butiken. Det finns många metoder för att genomföra denna betalning. Allt fler i Sverige har börjat överge användandet av kontanter. I takt med att kontanterna minskas visar statistiken att antalet kortanvändare ökar. LÄS MER

 4. 4. Säker identitetshantering på internet : Att minimera bedrägerier och öka konsumentens säkerhet och inflytande vid e-handel

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Mathias Åkerberg; Anders Tibbling; [2015]
  Nyckelord :Online payments; e-commerce; consumer security; identity thefts; frauds.; Internetbetalningar; e-handel; konsumentsäkerhet; identitetsstölder; bedrägerier.;

  Sammanfattning : Risken att en obehörig part kan komma över och använda en enskild konsuments identitets-handlingar är stor, samtidigt som individens möjlighet att kontrollera hur och när dess iden-titet används är liten. Problemformuleringen som skulle besvaras var hur identitetsstölder och bedrägerier på internet kunde minimeras samtidigt som konsumenten får ett ökat infly-tande över hanteringen av sin identitet. LÄS MER

 5. 5. Konsumentens attityd till innovationer : En studie om fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Haglund; Mattias Turunen; [2014]
  Nyckelord :self-service technology; acceptance model; diffusion of innovations; biometry; smartphones; innovationer; konsument attityd; fingeravtrycksläsare; biometri; innovationsspridning; fingeravtryck; mobiltelefoner;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om konsumenters adoption av fingeravtrycksläsare i mobiltelefoner. Att implementera fingeravtryck som en verifieringsmetod har blivit allt vanligare i mobiltelefoner. Under 2013 lanserades iPhone 5S med fingeravtrycksläsare. LÄS MER