Sökning: "benevolent sexism"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden benevolent sexism.

 1. 1. Är sexismen verkligen välvillig? : Kvinnor och mäns fyra tematiska uppfattningar av välvillig sexism

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sabrina Uzbekova Kandel; [2020]
  Nyckelord :Ambivalent sexism; sexism; benevolent sexism; social role theory;

  Sammanfattning : Sexism är en form av diskriminering av en individ baserat på individens kön. Teorin om ambivalent sexism beskriver de två beståndsdelarna fientlig och välvillig sexism. Tidigare kvantitativa metoder och designer har begränsat individers möjligheter att utförligt beskriva attityder och uppfattningar av välvillig sexism. LÄS MER

 2. 2. Persuasive Meaningful Play : Exploring the video game Behind Every Great One

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Vania Castagnino Ugolotti; [2019]
  Nyckelord :Benevolent Sexism; Persuasive Games; Meaningful Play; Game Design;

  Sammanfattning : This thesis shines a light on tools that can be used in order to create persuasive and meaningful video games. This research was designed as an exploration of the game Behind Every Great One, with the purpose to determine if and how the game could attain a persuasive and meaningful representation of a benevolent sexist situation. LÄS MER

 3. 3. Terms of endearment in American Soap Operas : A corpus study of honey, sweetheart and darling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Henric Martinger; [2013]
  Nyckelord :corpus; benevolent sexism; darling; honey; relationships; soap opera; sweetheart; terms of endearment;

  Sammanfattning : This thesis investigates three terms of endearment in soap operas, namely honey, sweetheart and darling. The purpose is to determine how these terms are used and in what context. 200 tokens were taken from the Corpus of American Soap Operas which contains 10 different soaps. LÄS MER

 4. 4. Ambivalent sexism i ett mansdominerat industriföretag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Håkan Sandelin; Fredrik Lenell; [2009]
  Nyckelord :Ambivalent sexism; attityder; värderingar; organisationskultur; social önskvärdhet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka ambivalent sexism på ett mansdominerat industriföretag. Ambivalent sexism är ett begrepp som innefattar två typer av sexism, fientlig (hostile) och välmenande (benevolent). Glick och Fiskes verktyg Ambivalent Sexism Inventory (ASI) användes i undersökningen. LÄS MER

 5. 5. Sexistiska attityder mot kvinnor och systemrättfärdigande i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kristin Karlsson; [2006]
  Nyckelord :Ambivalent sexism; System justification; jämställdhet;

  Sammanfattning : Sverige kan ses som ett av världens mest jämställda länder. Människor kan dock inneha ambivalenta stereotyper om kvinnor, vilka kan vara sexistiska i sin karaktär. LÄS MER