Sökning: "bengtsson halmstad"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade orden bengtsson halmstad.

 1. 1. Privatrådgivningens integration av hållbara investeringar

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Berghold; Åsa Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska banker; placeringsrådgivning; placeringsval; hållbarhet.;

  Sammanfattning : Att investera hållbart har under de senaste åren ökat i popularitet och företag satsar mer och mer på att utvecklas samt arbeta för en hållbar utveckling. Detta gäller även banksektorn där forskningen dock är bristfällig då det kommer till hur banksektorn integrerar hållbarhetsperspektivet vid rådgivning ut mot kund. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av dagligt liv efter höftfraktur : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Bengtsson; Ella Yan; [2020]
  Nyckelord :Elderly; experience; daily life; hip fracture; höftfraktur; äldre; dagligt liv; återhämtning; personcentrerad vård; omvårdnad; anhöriga;

  Sammanfattning : Höftfrakturer hos äldre kommer att bli ett stort globalt hälsoproblem på grund av den snabbt växande åldrande befolkningen. En höftfraktur kan medföra en rad negativa konsekvenser i det dagliga livet, därmed är det viktigt att belysa hur de äldre upplever livet efter höftfrakturen. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 4. 4. Kalibreringsstation : Kalibrering av pallgafflar

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mattias Johansson; Ander Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Sensor; Robot; PLC; Mätteknik;

  Sammanfattning : The work is about designing a calibration station as an integral component of a company's existing product. The product is a robotic cell that automates the production of pallets. LÄS MER

 5. 5. Branddimensionering av anslutning i KL-trä med inslitsad plåt och dymlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Felix Göransson; [2020]
  Nyckelord :Korslaminerat trä; KL-trä; Dymlingar; Branddimensionering; Brandmotstånd; Inslitsad plåt;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver och analyserar de viktigare delarna kring branddimensionering för exponerat korslaminerat trä (utan beklädnad) med avseende på anslutningar med inslitsade plåtar och dymlingar. Det är dock brist på beräkningsmetoder för sådana anslutningar. LÄS MER