Sökning: "benjamin walter"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden benjamin walter.

 1. 1. Den auratiska artefakten : Begränsningar och möjligheter i den digitala reproduktionen av kulturarv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sebastian Cöllen; [2020]
  Nyckelord :Aura; materiality; Walter Benjamin; digitisation; digital reproduction; Alvin; alba amicorum; Gottfried Schröer; Actor-Network Theory ANT ; affordance; Aura; Materialität; Walter Benjamin; Digitalisierung; Digitalisat; Alvin; Stammbücher; Gottfried Schröer; Actor-Network Theory ANT ; Affordanz; Aura; materialitet; Walter Benjamin; digitalisering; digital reproduktion; Alvin; stamböcker; Gottfried Schröer; Actor-Network Theory ANT ; affordans;

  Sammanfattning : The digital copy is rapidly becoming the dominant form in which researchers encounter cultural heritage. In this situation, the relation between the original and the digital reproduction has become a crucial, yet too little discussed problem. LÄS MER

 2. 2. Att ställa sin estetik på intet : En studie av modernistisk prosaestetik i Thorsten Jonssons roman Konvoj

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Åstrand; [2018]
  Nyckelord :Modernism; modernity; aesthetics; prose; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin; Modernism; modernitet; prosaestetik; Thorsten Jonsson; Marshall Berman; Theodor W. Adorno; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : The focus of this essay lies on examining the modernistic aesthetics of prose in Thorsten Jonsson’s novel Konvoj (1947). When Walter Benjamin wrote ”The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction” he proved that new technological inventions affected the reception of art. LÄS MER

 3. 3. Violencia en la narrativa chilena de post-dictadura

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Mikaela Ubilla Persson; [2018]
  Nyckelord :Literatura chilena; narrativa post-dictadura; Slavoj Zizek; Gilles Lipovetsky; Walter Benjamin; Carne de perra; Tengo miedo torrero; violencia Chilean literature; Chilean narrative of post-dictatorship; Tengo miedo torero; violence; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En esta tesis nos acercamos a los diferentes tipos de violencia que se manifiesta en la narrativa chilena de post-dictadura. El género es de un tipo violento ficticio y no testimonial, aun así, tiene la misma función de la literatura testimonial por el hecho de que refleja un pasado real y hechos reales, así contribuyendo a la memoria común de la sociedad chilena. LÄS MER

 4. 4. Consumo ergo sum : Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felix Lundin; [2018]
  Nyckelord :consumption; consumer society; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identity; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; capitalism; konsumtion; konsumtionssamhälle; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identitet; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; kapitalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. LÄS MER

 5. 5. How can one create an aura from a digital reproduction?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Moa Andersson; [2017]
  Nyckelord :authenticity; aura; digital reproduction; simulacra; Benjamin;

  Sammanfattning : How can one create an aura from a digital reproduction? According to researchers like Walter Benjamin (1936) this is not possible. However with todays technology and digitalmedia it is worth looking into how it would be possible. LÄS MER