Sökning: "bensår omläggning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bensår omläggning.

 1. 1. Honung som ett behanlingsalternativ av kronisk sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Eknäs; Lydia Törner; [2018]
  Nyckelord :wound healing; ulcer; wound chronic; honey; sårläkning; sår; kroniska sår; honung;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Svårläkta bensår drabbar en procent av Sveriges befolkning och påverkar den enskildes livskvalité negativt. När ett sår inte har läkt på 6 veckor klassificeras det som ett kroniskt sår. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kontinuiteten av vårdpersonal vid omläggning av patienter med bensår

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Birgitta Ringqvist; [2009]
  Nyckelord :continuity; nursing staff; leg ulcer; kontinuitet; vårdpersonal; bensår;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie genomfördes som en mindre kartläggning på några orter i Skaraborg. Det framkom i studien att kontinuiteten av vårdpersonal vid behandling av bensår varierar. Kartläggningen genomfördes under en månads tid inom både primärvård och kommuners hemsjukvård. LÄS MER