Sökning: "bensår smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden bensår smärta.

 1. 1. Personers upplevelser av att leva med bensår : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rebecka Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Bensår; kvalitativ; litteraturöversikt; omvårdnad; relation; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett fenomen som framförallt drabbar äldre. Vanligaste bakomliggande orsakerna ärantingen venös insufficiens eller arteriell insufficiens. Att drabbas av ett bensår innebär en förändring i livetbåde fysiskt och psykiskt. Syfte: Syftet med den här studien är att belysa personers upplevelser av att levamed bensår. LÄS MER

 2. 2. Individers erfaremheter av att leva med venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Ronja Ekander; Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Känslor; upplevelser; venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår är inte en sjukdom, det är ett symtom. Definitionen av ett venöst bensår är ett sår som inte går över av sig självt eller med lättare behandling efter sex veckor. Att leva med venösa bensår innebär oftast en lång kontakt med vården och en livslång kompressionsbehandling. LÄS MER

 3. 3. Hur äldre personer med bensår upplever sin livskvalité : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Olsson; Emilia Wikström; [2020]
  Nyckelord :Bensår; livskvalité; människor; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Bensår är ett vanligt fenomen bland personer över 60 år och kan uppkomma av dålig blodcirkulation och/eller yttre trauma. Detta medför lidande för patienten då det kräver mycket tid för omläggningar och behandling därav stora kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Laitinen; Nilsson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Chronic leg ulcers; district nurses experience; patient s quality of life; qualitative design; Distriktssköterskans erfarenhet; kvalitativ studie; patientens livskvalité; svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta bensår ställer stora krav på distriktssköterskan som måste ha kunskaper inom många områden. Distriktssköterskan lägger ungefär 25–50 % av sin arbetstid på att handlägga patienter med svårläkta bensår. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten, fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anlil Youash; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; patienter; upplevelser; venös insufficiens; kroniska bensår;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens som innebär en rubbning i vensystemet förorsakat av bland annat medfödda atrofier, trauman såväl som hypertoni. Rubbningar i vensystemet medför venväggsförsvagningar och endotelstörningar som utvecklas till bensår. LÄS MER