Sökning: "bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet bensår.

 1. 1. Att vara mer en bara ett sår : en litteraturöversikt om äldre personerns upplevelse av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gun Ring; Julia Strömqvist Ugan; [2022]
  Nyckelord :Experience; Older persons; Quality of life; Venous leg ulcer; Livskvalitet; Upplevelse; Venösa bensår; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Venösa bensår är vanligaste typen av bensår och orsakas i de flesta fall av en nedsatt cirkulation i nedre extremitet, venös insufficiens. De venösa bensåren är oftast svårläkta med lång duration och har hög återfallsrisk. En åldrande kropp ger risk för lång läkningsprocess. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av personer med svårläkta sår : en litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Rundelius Lindholm; Natalia Salazar; [2022]
  Nyckelord :Chronic wounds; Patient perspective; Participation; Quality of life; Nursing care; Svårläkta sår; Patientperspektiv; Delaktighet; Livskvalitet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst 25 000 personer i Sverige lever med svårläkta sår och siffran kommer troligtvis öka. Personer med svårläkta sår är en lågprioriterad grupp i vården. Det finns brister i det interprofessionella samarbetet samt i kontinuiteten. Dessutom besitter sjuksköterskor otillräcklig kompetens inom sårvård. LÄS MER

 3. 3. Patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Mattisson; Marie Holgersson; [2022]
  Nyckelord :Venösa bensår; Att leva med; Erfarenheter; Venös insufficiens; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår beskrevs som den vanligaste formen av svårläkta bensår. Den vanligaste anledningen till ett venöst bensår var venös insufficiens. Behandlingen syftade till att behandla grundorsaken till såren. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av vård vid venösa bensår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Hindersson; Emelie Igelström; [2022]
  Nyckelord :Care; Patient perspective; Person centred care; Venous leg ulcer; Patientperspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Venösa bensår; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med bensår kan man stöta på inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och venösa bensår är en av de vanligaste. De kan vara kroniska och svårläkta, också orsaka smärta för personen. Risken att utveckla venösa bensår ökar även med åldern. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelse av svårläkta venösa bensår : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sara Ernestrand; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Svårläkta venösa bensår; upplevelser; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Venösa bensår utgör en stor del av äldre personers försämrade livskvalitet. Faktorer som främjar sårläkning är bland annat fysisk aktivitet och bra näringsintag. Faktorer som hämmar sårläkningen är bland annat tobak, smärta och minskad rörlighet, stress, ångest och oro. LÄS MER