Sökning: "bensår"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet bensår.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tugce Erol; Sofia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Leg Wounds; Suffering; Nurse Attendance; The relationship between patient and nurse; Emotional and physical factors; Bensår; Lidande; Sjuksköterskans bemötande; Vårdrelationen; Emotionella och fysiska faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället. Ett bensår definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten. Ett sår är inte en sjukdom utan ett symtom. Det finns flera olika typer av sår, definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte har läkt inom sex veckor. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Laitinen; Nilsson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Chronic leg ulcers; district nurses experience; patient s quality of life; qualitative design; Distriktssköterskans erfarenhet; kvalitativ studie; patientens livskvalité; svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta bensår ställer stora krav på distriktssköterskan som måste ha kunskaper inom många områden. Distriktssköterskan lägger ungefär 25–50 % av sin arbetstid på att handlägga patienter med svårläkta bensår. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten, fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anlil Youash; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; patienter; upplevelser; venös insufficiens; kroniska bensår;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens som innebär en rubbning i vensystemet förorsakat av bland annat medfödda atrofier, trauman såväl som hypertoni. Rubbningar i vensystemet medför venväggsförsvagningar och endotelstörningar som utvecklas till bensår. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Oskar Mikaelsson Nilsson; Alexander Jannesson Prytz; [2020]
  Nyckelord :Venösa bensår; leva; patientupplevelser; lidande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: De individer som drabbas av ett venöst bensår kommer troligen att leva med det under en lång tid. Det är även ett välkänt problem att dessa individer upplever svårigheter i sin vardag samt det är ett komplext problem som inte endast kan lösas genom såromläggningar. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med venöst bensår : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Holmstrand; Olivia Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :venöst bensår; patientperspektiv; vårdrelation; lidande; livskvalitet;

  Sammanfattning : Venösa bensår är en diagnos som drabbar många, främst äldre. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens och sårläkningsprocessen kan ta lång tid. Det kan för individen medföra långvariga vårdkontakter eftersom frekventa såromläggningar ofta fordras. LÄS MER