Sökning: "bensin distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden bensin distribution.

 1. 1. Battery supported charging infrastructure for electric vehicles : And its impact on the overall electricity infrastructure

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Svensson Dahlin; [2019]
  Nyckelord :Electric vehicles; EV; EV adoption; grid; charging infrastructure; electricity distribution infrastructure; transition theory; MLP; diffusion of innovations; eco-innovation; Elbilar; EV; adoption av elbilar; elnät; laddningsinfrastruktur; eldistribution teknologiska övergångar; MLP; spridning av innovationer; miljöinnovationer;

  Sammanfattning : The Paris Agreement was formed in 2015 to reduce the environmental impact and limit the increase in temperature to 2°C compared to pre-industrial levels. It is believed that an electrification of the transport sector will reduce its negative environmental impact. LÄS MER

 2. 2. A struggle between reality and reliability: The uncertainties of including indirect land use change in life-cycle assessments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Nathalie Hjulström; [2019]
  Nyckelord :Indirect land use change; life-cycle assessment; biofuel; bio-based plastics; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Serious questions have been raised about the environmental impacts of biofuels concerning indirect land use change (ILUC) and this concept may also be applied to other products such as bio-based plastics. The purpose of this study is to identify the uncertainties of including ILUC in life-cycle assessments. LÄS MER

 3. 3. Biodrivmedel från lignin

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Darius Kvainauskas; Martin Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lignin är en molekyl som finns i alla växter och kan användas för att framställa nya generationens biodrivmedel. Ligninbaserade biodrivmedel är bra från en miljöaspekt för att det minskar växthuseffekten, men också för att utvinningen av svartlut kan effektivisera tillverkning av pappersmassa. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av förnybara och fossila drivmedel. : A comparison of renewable fuels against fossil fuels.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hussein Kandiel; [2015]
  Nyckelord :Biodrivmedel; Biobränsle; Förnyelsebara drivmedel;

  Sammanfattning : Rapporten har skrivits för BioFuel Regions räkning i syfte att beskriva och sammanfatta kunskapsläget för ett antal förnybara drivmedel jämfört med dess fossila motsvarighet. De biodrivmedel som har analyserats är fordonsgas, DME och el. LÄS MER

 5. 5. Uthållig avloppsrening : Biogas potential på avloppsvatten

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Noureddine Khayi; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet genomfördes vid IVL Svenska Miljöinstitutet i Hammarby Sjöstadsverk i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med detta projekt är att jämföra biogas potential mellan tre olika förbehandlingsmetoder av avloppsslam före rötningen, dessa metoder är djup och lätt frysning samt uppvärmning av slammet. LÄS MER