Sökning: "bentonite clay"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden bentonite clay.

 1. 1. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 2. 2. Utvärderingsmetod av transportalternativ till komplexa anläggningar : En fallstudie på Svensk Kärnbränslehantering AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Jesper Hallenborg; Hugo Häll; [2021]
  Nyckelord :Deposition; Transport; Cost; Energy consumption; Time; Carrying capacity; Deponering; Transport; Kostnad; Energiförbrukning; Tid; Lastkapacitet;

  Sammanfattning : I vårt samhälle idag finns ett större energibehov än någonsin förr. För att förse detta energibehov har vi i Sverige en mängd olika sorters kraftverk. Alla sorters energikraftverk har sina nackdelar och fördelar. För just kärnkraftverk är en stor nackdel det radioaktiva avfallet som uppstår vid energiproduktion. LÄS MER

 3. 3. Biochar-based thin-layer capping of contaminated sediment in Burefjärden, northern Sweden : Assessment of biochar mixed into four structural materials for preventing release of trace elements from sediment to water

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nathalie Pantzare; [2021]
  Nyckelord :biochar; contaminated sediment; remediation; thin-layer capping;

  Sammanfattning : Coastal areas around the world have been recognized as largely impacted by anthropogenic activities resulting in pollution of marine sediments. In Sweden, surveys conducted along the coastline of the Bothnian Bay have identified a total area of about 29 km2 as fiber rich sediments. LÄS MER

 4. 4. Effekten av gammastrålning på svällningskapaciteten för bentonitlera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kevin Chung; [2019]
  Nyckelord :Bentonitlera; Gammastrålning; Svällning; Vattenupptag;

  Sammanfattning : SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planerar att förvara utbränt kärnbränsle i berggrunden, KBS-3 metoden. Enligt den s.k. KBS-3 metoden ska förvaret bestå av tre skyddsbarriärer, kopparkapslarna, bentonitleran och urberget. LÄS MER

 5. 5. Radiation Effects on KBS-3 Barriers: SKB’s work so far

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ismael Safi; [2017]
  Nyckelord :KBS-3; Repository; Radiation; Bentonite; Montmorillonite;

  Sammanfattning : In the Swedish concept for final disposal of spent nuclear fuel, referred to as KBS-3, a three-layered protection system is used. The system consists of a copper canister holding the spent nuclear fuel deposited 500 meters in a repository built in groundwater saturated granitic rock. LÄS MER