Sökning: "bentonitlera"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet bentonitlera.

 1. 1. Baskatjoner i yt- och grunt grundvatten i Forsmarksområdet : Kontroller, trender och relation till slutförvaret av använt kärnbränsle

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Jimmy Svensson; [2022]
  Nyckelord :Base cations; Forsmark; trends; bentonite clay; Baskatjoner; Forsmark; trender; bentonitlera;

  Sammanfattning : Svensk Kärnbränslehantering AB beslutade 2009 att bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle i anslutning till kärnkraftverket i Forsmark. Tekniken för slutförvaret går ut på att omge kapslarna med bentonitlera som skydd mot vatten och bergsrörelser. LÄS MER

 2. 2. Effekten av gammastrålning på svällningskapaciteten för bentonitlera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kevin Chung; [2019]
  Nyckelord :Bentonitlera; Gammastrålning; Svällning; Vattenupptag;

  Sammanfattning : SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planerar att förvara utbränt kärnbränsle i berggrunden, KBS-3 metoden. Enligt den s.k. KBS-3 metoden ska förvaret bestå av tre skyddsbarriärer, kopparkapslarna, bentonitleran och urberget. LÄS MER

 3. 3. Radiation Effects on KBS-3 Barriers: SKB’s work so far

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ismael Safi; [2017]
  Nyckelord :KBS-3; Repository; Radiation; Bentonite; Montmorillonite;

  Sammanfattning : In the Swedish concept for final disposal of spent nuclear fuel, referred to as KBS-3, a three-layered protection system is used. The system consists of a copper canister holding the spent nuclear fuel deposited 500 meters in a repository built in groundwater saturated granitic rock. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie och analys av vajersågningsentreprenad : i Äspölaboratoriet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Enér; [2017]
  Nyckelord :Vajersågning; klingsågning; kärnbränsleförvar; avjämning av tunnelsula; icke explosiva drivningsmetoder;

  Sammanfattning : Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) behöver fastställa en metod för att avjämna sulan i deponeringstunnlar i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Bränslet kapslas in i kopparkapslar och deponeras i ett system av tunnlar på 500 m djup i granit. LÄS MER

 5. 5. Vattendraget på Kåbo golfbana : en kartläggning som ett steg i golfklubbens miljöarbete

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Almqvist; Maria Carlevi; [2008]
  Nyckelord :Kåbo golfklubb; golfbanor; dammar; vattenkvalitet; kväve; fosfor; järn; vanadin; fungicider; miljödiplom;

  Sammanfattning : This degree project studied surface waters on Kåbo Golf Course in Uppsala, Sweden, with the aim of determining the status of the water and how it is affected by the activities of the golf club, and to obtain suggestions of measures to create better conditions for the water environment on and around the golf course. The project forms part of the environmental protection work of Kåbo Golf Club, which is working towards achieving environmental certification from the Swedish Golf Association (SGF). LÄS MER