Sökning: "beps"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet beps.

 1. 1. The “saving clause” : Examining the impact on the interpretation of distributive provisions in the OECD Model Tax Convention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Beskow; [2023]
  Nyckelord :Tax law; tax treaty; model tax convention; OECD; BEPS; saving clause; Skatterätt; skatteavtal; internationell skatterätt; OECD; modellavtal; skatteavtalsrätt; BEPS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tvistlösningsmekanismer vid internprissättning – en studie av svenska och EU-rättsliga skattetvistlösningsmekanismer i ljuset av rätten till en rättvis rättegång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Hackfelt; [2023]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ljuset av BEPS-projektets strävan efter effektivare tvistlösningsförfaranden i samband med dubbelbeskattning har EU tagit fram mekanismer som avser att effektivisera skattetvistlösning inom unionen. Resultatet blev rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösnings-mekanismer i Europeiska unionen (skattetvistlösningsdirektivet), vilket sedan 2019 även är implementerat i svensk rätt genom lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen (skattetvistlösningslagen). LÄS MER

 3. 3. Problems caused by unilateral measures while taxing the digital economy: Does the value creation approach suggested by OECD solve the problem?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Priyanka Kumari Prasad; [2023]
  Nyckelord :Unilateral measures; Equalisation levy; Diverted Profit Tax; Digital economy; Value creation approach; Juridical double taxation; OECD s Pillar One.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the challenges arising from unilateral measures taken by both developing and developed countries to protect their taxing rights in the digital economy, leading to issues of double taxation. It focuses on India's equalisation levy and the UK's diverted profits tax (DPT) as examples of unilateral measures. LÄS MER

 4. 4. Is control over risk getting out of control? : An analysis of the concept of control over risk as set out in the 2022 OECD Guidelines in relation to Swedish law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Linusson; [2023]
  Nyckelord :control over risk; OECD Transfer Pricing Guidelines; transfer pricing; the arm s length principle; kontroll över risk; internprissättning; armlängdsprincipen;

  Sammanfattning : In 2017 an amended version of the OECD Transfer Pricing Guidelines was published which included new provisions to prevent BEPS through the shifting of risks. Through the amendment of the Guidelines, it was clarified that for an entity in an MNE to contractually assume a risk, for transfer pricing purposes, it needs to control the risk and have the financial capacity to assume it. LÄS MER

 5. 5. BEPS 2.0 Pillar Two och OECD-material – om OECDmaterialför Pillar Two som rättskälla i intern svenskskatterätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Felix Öjefelt; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER