Sökning: "beräkna kyla"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden beräkna kyla.

 1. 1. Hemautomation : Automatiska persienner för nedkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jens Olovsson; [2018]
  Nyckelord :KNX; Home automation; Blinds; KNX; Hemautomation; Persienner;

  Sammanfattning : Hur mycket värme strålar in genom fönster? Det beror på vilket håll de är vända mot och deras storlek. I den här rapporten jämförs två metoder för att hindra en temperaturhöjning. Den ena metoden är med luftvärmepump som jämförs kostnadsmässigt med den andra metoden som är automatiska persienner. LÄS MER

 2. 2. Snökyla i Umeå : Snowpower in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fredrik Quick; [2017]
  Nyckelord :snökyla; utvinna kyla;

  Sammanfattning : Under flera hundra år användes den lagrade energin som finns i snö för att tillfredsställa de kylbehov som finns på sommarhalvåret. Det kalla klimatet i kombination med god nederbörd som finns i Norrland innebär goda förutsättningar för snö. LÄS MER

 3. 3. Trä – och betongstommar i tvåvånings småhus : En teknisk och ekonomisk jämförelse

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Ratha Choobk; Luay Naser; [2016]
  Nyckelord :Trä; tvåvånings småhus; stomalternativ; betong; nettokalkyl; kostnader; tid;

  Sammanfattning : It is obvious that in Sweden, houses are built out of wood instead of concrete, and that is because of all the forests that the country has. Building houses out of wood has its benefits, for example it does not have any heavy construction, but wood is a delicate material and it can be sensitive when it comes to wet, that is why there always have to be other options of structures like for example concrete. LÄS MER

 4. 4. Energiuppföljning av verkligt energibehov kontra beräknat för Hälleborgsäldreboende : Sveriges modernaste äldreboende

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Energy monitoring; Elderly care; Property verification; Energy requirements; Solar cells; Heat pump; Heat measurement; Ventilation; Free Cooling; Energiuppföljning; Äldreboende; Fastighetsverifiering; Fastighetsuppföljning; Energikrav; Solceller; Värmepump; Värmemätning; Ventilation; Frikyla;

  Sammanfattning : Examensarbetet utförs under sista årets energiingenjörsstudier vid Mälardalens högskola. Med hjälp av Ramböll Västerås utfördes en energiuppföljning av energiförbrukningen vid Hälleborgs äldreboende beläget på Bäckby i Västerås åt Västerås stad.Hälleborgs äldreboende stod klart och var fullt inflyttat våren 2015. LÄS MER

 5. 5. Effektförluster från ventilationskanaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Sigfrid Lindén Johansson; [2016]
  Nyckelord :Ventilationskanaler; Effektförluster; Kanalisolering; VAV; Behovsstyrd ventilation; Köldbärarör; CAV; Konstantflöden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To minimize energy losses becomes more and more important in a world where energy efficiency is a big priority and necessary if we want a future on our planet. The relative impact from ducting losses on the energy performance of the building was earlier so small that it was plausible to ignore them. LÄS MER