Sökning: "beräkna kyla"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden beräkna kyla.

 1. 1. Comparison of a hybrid ventilation system and a mechanical ventilation system with heat recovery through life cycle assessment : A case study of a modern Danish office building

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Nilsson Willkomm; [2020]
  Nyckelord :life cycle assessment; ventilation system; environmental impact; hybrid ventilation system; mechanical ventilation system with heat recovery; livscykelanalys; ventilationssystem; miljöpåverkan; ventilation; hybrid ventilationssystem; mekaniskt ventilationssystem med värmeåtervinning;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for 36% of the energy usage and 39 % of all CO2- emissions in European union (EU). Therefore, it is of great interest to investigate how the building sector can become more energy efficient and lower the environmental impact. LÄS MER

 2. 2. Förstudie för konvertering till bergvärme vid Gällivare Sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Rasmus Rådmark; [2020]
  Nyckelord :Bergvärme;

  Sammanfattning : Geoenergi är ett alternativ som allt fler aktörer på marknaden väljer när det kommer till att kyla eller värma fastigheter men än så länge är de flesta anläggningar som finns i Sverige småskaliga. Gällivare sjukhus använder sig i dag av fjärrvärme och det här examensarbetet gör en förstudie för att konvertera helt eller delvis till bergvärme. LÄS MER

 3. 3. Lämplighetsundersökning av olika system för att producera kyla : Fallstudie för en fastighet med bageri, restaurang och kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Robert Östlin; [2020]
  Nyckelord :Vapor-compressor cooling; Free cooling; District cooling; Absorption cooling; Sustainable society; Restaurant; Bakery; Office; Kompressorkyla; Frikyla; Fjärrkyla; Absorptionskyla; Hållbart samhälle; Restaurang; Bageri; Kontor;

  Sammanfattning : Kyla produceras med ett antal helt skilda metoder. Denna rapport och fallstudie tar hänsyn till fyra metoder för kylning, kompressordriven-, absorptions-, fri-, och fjärrkyla. LÄS MER

 4. 4. Hemautomation : Automatiska persienner för nedkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Jens Olovsson; [2018]
  Nyckelord :KNX; Home automation; Blinds; KNX; Hemautomation; Persienner;

  Sammanfattning : Hur mycket värme strålar in genom fönster? Det beror på vilket håll de är vända mot och deras storlek. I den här rapporten jämförs två metoder för att hindra en temperaturhöjning. Den ena metoden är med luftvärmepump som jämförs kostnadsmässigt med den andra metoden som är automatiska persienner. LÄS MER

 5. 5. Snökyla i Umeå : Snowpower in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fredrik Quick; [2017]
  Nyckelord :snökyla; utvinna kyla;

  Sammanfattning : Under flera hundra år användes den lagrade energin som finns i snö för att tillfredsställa de kylbehov som finns på sommarhalvåret. Det kalla klimatet i kombination med god nederbörd som finns i Norrland innebär goda förutsättningar för snö. LÄS MER