Sökning: "beräkning av komfortkyla"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden beräkning av komfortkyla.

 1. 1. Energianvändning för driftsatta ventilationsaggregat med värmeåtervinning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Peter Nordbåge; Anton Engwall; [2018]
  Nyckelord :energy usage; heat recovery efficiency; SFP; ventilations system; trace gas method; air assemblies; energianvändning; temperaturverkningsgrad; SFP; FTX-aggregat; ventilationssystem; spårgasmetod;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger stort fokus på energianvändningen för bostäder och kommersiella fastigheter. Energianvändningen beskriver inte bara en byggnads energibehov, utan också miljö- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av byggnaders energiprestanda med anledning av energideklarationerna.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Ulf Aronsson; [2006]
  Nyckelord :energiprestanda; EG-direktiv; energideklarationer; European Parliaments Energy Directive; Energy Indicators; Energy Certificates; Energy research; Energiforskning; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Europaparlamentet antog i december 2002 ett direktiv om byggnaders energiprestanda. Direktivet kräver att byggnader skall energideklareras, alltså undersökas och dokumenteras ur ett energiprestandaperspektiv. Direktivet har hittills resulterat i två svenska delbetänkanden samt ett slutbetänkande. LÄS MER