Sökning: "beräkning lager"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden beräkning lager.

 1. 1. SnOx electron selective layers for perovskite/silicon tandem solar cells using atomic layer deposition

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lisa Anna Zafoschnig; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work the application of ALD deposited SnOx films as electron transport layers in perovskite solar cells is analysed. Processes to fabricate homogeneous, transparent and conductive tin oxide films were developed on an Oxford Instruments FlexAL tool using a TDMASn precursor and H2O as oxidiser. LÄS MER

 2. 2. A physical accounting model for monitoring material flows in urban areas with application to the Stockholm Royal Seaport district

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Asterios Papageorgiou; [2018]
  Nyckelord :Urban Metabolism; Physical Input Output Table; Material Flow Analysis; Stockholm Royal Seaport; Bottom-up data;

  Sammanfattning : There is a plethora of methods and tools that can be used for the assessment of Urban Metabolism. Nevertheless, there is no standardized method for accounting of material flows within and across the boundaries of urban systems. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för säsongslagring av värme i Luleå Energis fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Elin Vikman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Värmelagret för detta arbete undersöks med syftet att minska oljeanvändning för ett kraftvärmeverk i Luleå. I arbetet utreds två olika alternativ för borrhålslagring. Det första alternativet är ett decentraliserat lager ute i fjärrvärmenätet och det andra alternativet är ett centraliserat lager nära kraftvärmeverket. LÄS MER

 4. 4. Lagerstyrning vid implementering av nya impregneringsprodukter vid ett sågverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Märta Berggren; Alexandra Kjörsvik; [2018]
  Nyckelord :lagerstyrning; MRP; Lot for Lot; sågverk;

  Sammanfattning : Efterfrågan på trävaror har ökat i Sverige under 2017 och Braviken sågverk, Holmen AB, expanderade våren 2018 sin verksamhet genom en ny tryckimpregneringsanläggning. I dagsläget saknar denna del av sågverket lagerstyrning vilket kan resultera i problem att möta efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. OPTIMAL ENERGY DESIGN FOR A SYSTEM OF PUMPED HYDRO-WIND POWER PLANTS

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :LAKSHMI NAGA SWETHA YANAMANDRA; [2018]
  Nyckelord :Pumped Hydro; Wind farm; Energy Storage; Renewable Energy.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Medvetenhet och oro kring miljöeffekter från utsläpp av växthusgaser och de minskande resurserna av icke förnybara energikällor har ökat de senaste årtiondena. Utvecklingen av ny teknologi för förnybar energi har drivits fram globalt som ett svar på denna oro. LÄS MER