Sökning: "beräkning lager"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden beräkning lager.

 1. 1. Säkerhetslageroptimering av ingående komponenter och planeringssystemets inverkan : En fallstudie inom tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Oliver Eriksson; Eric Fransson; [2019]
  Nyckelord :Säkerhetslager; Optimering; Parameter; Prognos; Bullwhip; ABC-klassificering; Materialplanering; Planeringssystem; Simulering; Servicenivå; Lagerstyrning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien är att identifiera enskilda parametrars inverkan och åskådliggöra optimeringsmöjligheter inom säkerhetslager på komponentnivå. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Analysis of an Automotive Power Transfer unit : Towards prediction of TE and housing vibrations

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Nikhil Maharshi Kosaraju; [2019]
  Nyckelord :Power transfer unit PTU ; Multi-Body Simulation MBS ; Transmission Error; Gear NoiseVibration; Modal Analysis; Vinkelväxlen PTU ; Multi-Body Simulering MBS ; transmissionsfel TE ; Växelljud och vibrationer; Modal analys;

  Sammanfattning : This work describes the use of Multi-Body Simulation (MBS) to create a virtual prototype of a geared drive called Power transfer unit (PTU). PTU is a subsystem of the all-wheel drive driveline responsible for transfer of power between front and rear axles in an Automobile. LÄS MER

 3. 3. Miljöpåverkan : Fallstudie på en tredjepartslogistikers lagerverksamhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Elofsson; Ingrid Grybäck Melin; [2019]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; lagerverksamhet; lager; åtgärder;

  Sammanfattning : In todays' society where the environment is in focus, it is important that companies take their responsibility (Naturvårdsverket, 2019). Company X, which is a Swedish listed third-party logistics company, is one of the companies that has realized their obligation and desire to reduce the environmental impact created by the warehouse operations. LÄS MER

 4. 4. Traffic Load Predictions Using Machine Learning : Scale your Appliances a priori

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michail Xirouchakis; [2018]
  Nyckelord :Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Machine Learning; Predictions; Network Function Virtualization; Software Defined Networking; Maskininlärning; Prognoser;

  Sammanfattning : Layer 4-7 network functions (NF), such as Firewall or NAPT, have traditionally been implemented in specialized hardware with little to no programmability and extensibility. The scientific community has focused on realizing this functionality in software running on commodity servers instead. Despite the many advancements over the years (e.g. LÄS MER

 5. 5. SnOx electron selective layers for perovskite/silicon tandem solar cells using atomic layer deposition

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lisa Anna Zafoschnig; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work the application of ALD deposited SnOx films as electron transport layers in perovskite solar cells is analysed. Processes to fabricate homogeneous, transparent and conductive tin oxide films were developed on an Oxford Instruments FlexAL tool using a TDMASn precursor and H2O as oxidiser. LÄS MER