Sökning: "beräkningsrapport"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet beräkningsrapport.

  1. 1. Fackverksmodellering av en väggskiva : Med finita elementmetoden som underlag

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

    Författare :Tuyen Le; Yuri Atanasov; [2018]
    Nyckelord :strut; tie; fackverksmodellering; fackverksmodell; finita; elementmetoden; väggskiva; beräkningsrapport; fackverk; finite; element; regioner; FEM;

    Sammanfattning : Fackverksmodellering (eng. strut-tie modeling) är en accepterad och rationell beräkningsmetod för betongkonstruktioner där vanlig balkteori inte kan appliceras. Det gäller områden för s.k. LÄS MER