Sökning: "berättande forskning fenomenologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden berättande forskning fenomenologi.

 1. 1. ”…jag är inte rädd för någonting, men jag är noga med att låsa dörren” : En kvalitativ studie om äldres uppfattningar om fenomenet rädsla för brott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sophia Flodén; [2013]
  Nyckelord :Elderly; fear paradox; crime; fear; lifeworld; phenomenology; Äldre; rädslans paradox; brott; rädsla; livsvärld; fenomenologi;

  Sammanfattning : Äldres rädsla för att bli utsatt för brott är ett relativt outforskat område. Aktuell forskning om äldres rädsla sammanställs genom statistik för hur många äldre som känner rädsla, men det fattas ett berättande perspektiv där man lyfter fram vad de äldre har att säga om sina erfarenheter och upplevelser av rädsla för att bli utsatt för brott. LÄS MER

 2. 2. Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Göran Hemberg; [2013]
  Nyckelord :authenticity; frame analysis; memory; narrative; phenomenology; practical knowledge; storyrealm; storytelling; taleworld; autenticitet; berättande; berättarrum; berättelsens värld; fenomenologi; minne; narrativ; praktisk kunskap; storytelling;

  Sammanfattning : I den här essän söker jag svar på följande frågor: Vad gör egentligen en berättare? Närmare bestämt: vad utmärker professionellt, muntligt berättande jämfört med det publika berättande som författare och skådespelare ägnar sig åt? Vad är det som just en muntlig berättare kan?Jag använder forskning som studerat förutsättningarna för dessa yrken – särskilt hur berättelser konstrueras och berättande går till – och tillämpar studierna på ett konkret fall: mina egna erfarenheter av att förbereda och framföra sägnen om Råttfångaren från Hameln vid Ljungby berättarfestival 2012. Det jag då gjorde och hur jag såg på det efteråt, jämförs med fiktiva berättares verksamhet i Mario Vargas Llosas roman El Hablador och Ursula K. LÄS MER