Sökning: "berättande sagor"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden berättande sagor.

 1. 1. Identitetsskapande genom sagor : En litteraturstudie om sagoundervisning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Johansson; Natalie Vänseth; [2022]
  Nyckelord :sagor; identitetsskapande; sagoundervisning; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie sammanställer forskning om hur sagor används och kan användas i svenskundervisningen i årskurs 1–3. Syftet med litteraturstudien är att belysa hur forskning beskriver att sagor kan användas i förstaspråksundervisningen, och hur det kan tillämpas i svenskundervisningen, i årskurs 1–3. LÄS MER

 2. 2. Barns möte med berättande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares strategier för att stjöda barns berättande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tove Mattsson; Jaana Ström; [2021]
  Nyckelord :berättande; strategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare kan främja barns språkutveckling genom berättande. Vi genomförde 8 intervjuer med yrkesverksamma förskollärare som datainsamlingsmetod för studien. Resultatet visade att förskollärarens roll är betydelsefull för hur barnen utvecklar sitt berättande. LÄS MER

 3. 3. “Reading” Japanese Role-playing Games : On the Example of Atelier Shallie DX (2020)

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för japanska

  Författare :Cezar Apreotesei B.; [2020]
  Nyckelord :Japanese Role-playing Games; Video Games; Story Games; Atelier Shallie; Japanese Studies; Game Studies; Ludonarratology; ロールプレイングゲーム、ビデオゲーム、ストーリーゲーム、シャリーのアトリエ、日本学科、ゲーム学科、ルドナラトロジー;

  Sammanfattning : The Japanese role-playing games attract players worldwide. Though, this is not necessarily due to a fascination with Japanese culture. While considering recent research on video games in Japanese Studies, especially the monograph by Rachael Hutchinson, this thesis puts an emphasis on Game Studies, as represented by Espen Aarseth. LÄS MER

 4. 4. Drama som redskap i skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jennifer Ståhlberg; Stephanie Nyman; [2020]
  Nyckelord :drama; skrivundervisning; kommunikativ utveckling; personlig utveckling; berättande texter; påverkande faktorer;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilka dramametoder lärare använder i sin skrivundervisning. Vidare är syftet med studien att undersöka vad de medverkande lärarna menar med utveckling av berättande texter samt om de anser att drama kan påverka elevernas utveckling inom andra områden än skrivandet av berättande texter. LÄS MER

 5. 5. The Tardis of the Bodymind

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Imelda Cruz Linde; [2019]
  Nyckelord :Konst; performance; Jakt; Död; berättande; sagor; andlig; omvandlingsprocesser;

  Sammanfattning : Denna text är en uppsats om min konst. En kollage-artad sammanställning bestående av olika koncentrat, eller ska jag kalla det för koncentrerade förklaringar, tankelekar och processer. Text och bild består av de arbeten jag hittills odlat fram under min tid här på Konstfack, tillsammans med den mylla som dessa är sprungna ur.  . LÄS MER