Sökning: "berättar analys"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden berättar analys.

 1. 1. Vad ska behandlas och hur ska det behandlas? : En kvalitativ intervjustudie om lärares definitioner av begreppet nya religiösa rörelser och de didaktiska val lärare gör vid planering och undervisning inom ämnet nya religiösa rörelser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jacob Brink; Erik Hesselgren; [2021]
  Nyckelord :grundskola; religionsundervisning; nya religiösa rörelser; Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker vad lärare i svenska grundskolans högre årskurser väljer att undervisa om inom temat nya religiösa rörelser och hur de motiverar detta urval. Studien undersöker även vilka undervisningsmetoder lärare i grundskolan berättar att de använder sig av vid undervisning inom detta tema samt hur de definierar begreppet nya religiösa rörelser. LÄS MER

 2. 2. Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

  L1-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Stina Wisell; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; Media; IS; PKK; terrorism motiv; framing-theory; terrororganisation; islamiska staten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och genus i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare samtalar om barn i aktiviteter med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; Julia Hansson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Förskola; Förskollärare; Genus; Kön; Könsskillnader; Programmering; Socialkonstruktionism; Yvonne Hirdman;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare samtalar om barn i planerad undervisning med digitala verktyg. Dessutom ämnar examensarbetet att ge kunskap om genus i samband med förskollärares reflektioner och genom det finna olika tillvägagångssätt förförskollärare att verka för ett aktivt arbete med jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Gulzar - ordkonstnär, filmregissör och mångfaldsfenomen : Analys av romanen Do log i ljuset av författarens liv

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Birgitta Walldén; [2021]
  Nyckelord :indisk filmregissör och författare;

  Sammanfattning : Do Log (Två folk) är författaren Gulzars[1] första och hittills enda roman. Boken berättar om vad som hände en grupp människor i samband med delningen av Indien 1947.  Under mitt sökande efter bakgrundsfakta har jag blivit fascinerad av Gulzar som nutida kulturperson-lighet med imponerande bredd. LÄS MER

 5. 5. Development of northern pike (Esox lucius) populations in the Baltic Sea, and potential effects of grey seal (Halichoerus grypus) predation

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Rebecka Svensson; [2021]
  Nyckelord :diet analysis; ; marine mammals; predator-prey; socio-economic; sport fishing; recreational fisheries;

  Sammanfattning : Worldwide, marine mammal populations are increasing after considerable efforts to turn the downward trends caused by hunting, accidental mortality and pollution. The ecosystem effects from the increases of these top predators may be pronounced, but are in most cases poorly known. LÄS MER