Sökning: "berättaraktivitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet berättaraktivitet.

  1. 1. Designkoncept i kontorsmiljö : Rumslig gestltning med berättarteknik i fokus

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

    Författare :Malin Westöö; [2017]
    Nyckelord :Storytelling; corporate storytelling; spatial design; concept; stories; branding; Corporate storytelling; storytelling; informationsdesign; historier; retorik; berättaraktivitet; narrativ; berättelser; företagskultur; kultur; kommunikation; rum; rumslig miljö; persona; rumsligt berättande; marknadsföring; företag; organisation; arbetsplats; koncept; inredning; design; ABB; arbetsmiljö; identitet;

    Sammanfattning : This is a study about how storytelling can be used in office environments to communicate the corporate culture. The concept corporate storytelling has been questioned by organisations and company’s weather the purpose is to sell products or trademarks. LÄS MER