Sökning: "berättarförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet berättarförmåga.

 1. 1. Berättande i förskolan : En studie om berättandets uttryck och användning i förskolansverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Melita Alilovic; Jessica Larsdotter Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Berättande; Fantasi; Kreativitet; Språkutveckling; Undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att ta reda på hur berättandet uttrycks och används i förskolans verksamhet.Detta har undersökts genom tolv observationstillfällen på fem förskoleavdelningar med barn iåldrarna ett till fem år. Observationerna har genomförts i två storstadsområden. Studien är kvalitativoch bygger på hermeneutisk forskning. LÄS MER

 2. 2. Att berätta med ord och bilder: Relationen mellan återberättande och och bildsekvensering hos barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ulrika Carlsson; Linda Södergård; [2015-07-10]
  Nyckelord :Återberättande; bildsekvensering; barn; Bussagan; Story retelling; picture arrangement; children; narrative; Bus story test.;

  Sammanfattning : Storytelling is a complex action that requires many linguistic and other cognitive abilities, like memory and attention. Resent research has shown a correlation between oral story retelling and picture arrangement among children with neurodevelopmental disorders. LÄS MER

 3. 3. Skriftligt och muntligt berättande hos vuxna i åldern 30-80 år: påverkar ålder berättande?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Carina Andersson; Josefine Eriksson; [2015-07-09]
  Nyckelord :Tangentloggningsprogram; ord per minut; aktiv skrivtid; tecken i färdig text; äldre vuxna; Keystroke logging; words per minute; active writing time; number of characters in finished text; healthy elderly;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate written and oral narrative in adults. The participants consisted of 30 subjects aged 32-79 years. They produced one picture elicited and one free narrative, both written and orally. The written narratives were recorded in a keystroke logging program and the oral narratives were transcribed orthographically. LÄS MER

 4. 4. Narrativ förmåga hos skolbarn med och utan autismspektrumtillstånd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Nadia Chouaiby; Helena Moreau; Louise Mucchiano; [2013]
  Nyckelord :Narrativ förmåga; autismspektrumtillstånd; deskriptiv analys; Narrative Assessment Profile; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den narrativa förmågan hos barn i skolåldern med eller under utredning för autismspektrumtillstånd (AST) och barn med typisk utveckling. Denna förmåga jämfördes både inom och mellan dessa grupper. LÄS MER

 5. 5. Narrativ förmåga på franska och svenska : En komparativ studie om enspråkiga och simultant flerspråkiga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne Haessig; Linda Tuvås; [2013]
  Nyckelord :logopedi; barn; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; språkförmåga; bedömning; narrativ; narrativer; berättarförmåga; makrostruktur; story grammar; franska; svenska; språkdominans; dominant; språk; språkstörning; enspråkig; enspråkiga; flerspråkig; flerspråkiga; tvåspråkig; tvåspråkiga;

  Sammanfattning : Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. LÄS MER