Sökning: "berättarförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet berättarförmåga.

 1. 1. SRSD - en redovisning av interventioner genomförda bland grundskoleelever, med målsättning att utveckla skriftlig berättarförmåga : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Grinder; Jessica Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ordförrådsinterventioner för barn och elever med språkstörning : En systematisk litteraturstudie om insatser som främjar semantisk och lexikal utveckling hos barn och elever med språkstörning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Lina Aldenklint; Lise-Lotte Åhlén; [2019]
  Nyckelord :vocabulary intervention; developmental language disorder; DLD; specific language impairment; SLI; semantic; lexical; ordförråd; intervention; språkstörning; DLD; SLI; semantik; lexikal;

  Sammanfattning : Ett välutvecklat språk är ett viktigt redskap för att kunna förstå, lära och delta i både skola och samhälle. I skolsammanhang ställs höga krav på förståelse av abstrakta ord och begrepp inom samtliga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Berättande i förskolan : En studie om berättandets uttryck och användning i förskolansverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Melita Alilovic; Jessica Larsdotter Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Berättande; Fantasi; Kreativitet; Språkutveckling; Undervisning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att ta reda på hur berättandet uttrycks och används i förskolans verksamhet.Detta har undersökts genom tolv observationstillfällen på fem förskoleavdelningar med barn iåldrarna ett till fem år. Observationerna har genomförts i två storstadsområden. Studien är kvalitativoch bygger på hermeneutisk forskning. LÄS MER

 4. 4. Att berätta med ord och bilder: Relationen mellan återberättande och och bildsekvensering hos barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ulrika Carlsson; Linda Södergård; [2015-07-10]
  Nyckelord :Återberättande; bildsekvensering; barn; Bussagan; Story retelling; picture arrangement; children; narrative; Bus story test.;

  Sammanfattning : Storytelling is a complex action that requires many linguistic and other cognitive abilities, like memory and attention. Resent research has shown a correlation between oral story retelling and picture arrangement among children with neurodevelopmental disorders. LÄS MER

 5. 5. Skriftligt och muntligt berättande hos vuxna i åldern 30-80 år: påverkar ålder berättande?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Carina Andersson; Josefine Eriksson; [2015-07-09]
  Nyckelord :Tangentloggningsprogram; ord per minut; aktiv skrivtid; tecken i färdig text; äldre vuxna; Keystroke logging; words per minute; active writing time; number of characters in finished text; healthy elderly;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate written and oral narrative in adults. The participants consisted of 30 subjects aged 32-79 years. They produced one picture elicited and one free narrative, both written and orally. The written narratives were recorded in a keystroke logging program and the oral narratives were transcribed orthographically. LÄS MER