Sökning: "berättarteknik i bok"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden berättarteknik i bok.

 1. 1. Läsning på liv och död : En tematisk och berättarteknisk läsning om läsandets funktioner i Markus Zusaks The Book Thief

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Genette; death; reading; fictive reader; Dillon; mise en abyme; palimpsest; The Book Thief; narratology; palimpsest; Genette; The Book Thief; narratologi; döden; mise en abyme; fiktiv läsning; funktion; Förintelsen; Dillon; Markus Zusak; hypertextualitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka på vilka sätt läsning framställs och vilka funktioner läsning fyller i Markus Zusaks uppmärksammande roman The Book Thief (2005). För att besvara detta syfte ställs frågeställningarna: Hur förhåller sig protagonisten Liesel till läsning och vad betyder det för henne? På vilket sätt förstärks romanens lästematik med hjälp av dess berättarteknik? Analysen är uppdelad i två delar. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om mord : berättarteknisk analys av svensk genrelitteratur utifrån ett genus- och maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sofia Bernhardson; Maja Tolander; [2016]
  Nyckelord :berättarteknik; genus; genusanalys; diskurs; makt; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en sociolingvistisk undersökning av svensk skönlitteratur inom genren kriminalfiktion. Undersökningen är indelad i tre olika analyser som belyser olika delar av det valda materialet, två böcker inom genren kriminalfiktion.Den första analysen är en berättarteknisk analys baserad på dramaturgiska begrepp och principer. LÄS MER

 3. 3. Att skildra en annan värld : Om språk och berättarteknik i reportage av Ester Blenda Nordström och Nina Solomin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Höglund; [2015]
  Nyckelord :berättarteknik; Ester Blenda Nordström; kvinnliga reportrar; Nina Solomin; reportage; reportageanalys; språk;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår ifrån reportage ur reportageböckerna En piga bland pigor av Ester Blenda Nordström och Ok, amen: Om kärlek och fientlighet i chassidernas New York av Nina Solomin. Syftet är att, i jämförande form, ta reda på hur de gått till väga för att skildra en ny miljö i de utvalda reportagen ur respektive bok. LÄS MER

 4. 4. Den borgerlige äventyraren : Form och tematik i Muminpappans memoarer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Nina Rautatammi; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen behandlas Tove Janssons barnlitterära roman Muminpappans memoarer. Avsikten är att analysera verkets berättarteknik, form och över- samt underliggande tematik. Tidigare forskning presenteras och vissa delar ifrågasätts. Metainslaget diskuteras, liksom ekonomiseringen. LÄS MER

 5. 5. En narratologisk studie av Stefan Castas ungdomsromaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Viveka Dahlkvist; [2011]
  Nyckelord :Stefan Casta; narratologi; berättarteknik; romananalys;

  Sammanfattning : Syftet med att analysera fyra ungdomsböcker av Stefan Casta är att undersöka varje bok för sig, ur ett narratologiskt perspektiv, samtidigt som en jämförelse görs. Syftet är även att uppsatsen ska vara användbar för både lärare och elever i undervisningen och romanernas innehåll och form står i fokus. LÄS MER