Sökning: "berättarteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet berättarteknik.

 1. 1. En tidsresa med narratologiska medel : Berättarteknik, historiemedvetande och didaktisk relevans i Svetlana Aleksijevitjs Tiden Second hand: Slutet för den röda människan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexander Larsen; [2019]
  Nyckelord :Narratologi; berättarteknik; historiemedvetande; Svetlana Aleksijevitj; Tiden second hand; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en narratologisk analys av tre kapitel i Svetlana Aleksijevitjs dokumentärroman Tiden second hand: Slutet för den röda människan undersöka berättartekniken och det historiemedvetande som finns i kapitlen. Med utgångspunkt i detta diskuteras sedan hur romanen kan användas i gymnasieskolan för att stärka elevernas litterära kompetens och lärande i och genom skönlitteratur. LÄS MER

 2. 2. Fallet Meursault och Främlingen -En jämförande analys av Kamel Daouds Fallet Meursault ochAlbert Camus Främlingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jonas Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Kamel Daoud; Albert Camus; Fallet Meursault; Främlingen; writing back;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför Kamel Daouds Fallet Meursault och Albert Camus Främlingen ur de tre perspektiven berättarteknik, postkolonialt tänkande och livsåskådning. Syftet med jämförelsen är att se vilka likheter och skillnader som finns mellan verken, och då i första hand hur Fallet Meursault förhåller sig till Främlingen. LÄS MER

 3. 3. Du är inte ensam : Hur en kommun kan använda sig av retorik och berättarteknik i informationsmarterial för att nå ut till barn och ungdomar i utsatta miljöer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Information design; text design; rhetoric; narrative; alcohol; drugs; Informationsdesign; textdesign; retorik; berättarteknik; alkohol; droger; utsatt målgrupp;

  Sammanfattning : In Sweden there are about 385,000 children and adolescents living with one or two parents who abuse alcohol. All over the country there is several organizations and operations that work to provide these children with a place where they can speak out, regain trust in adults and grow as people. LÄS MER

 4. 4. "Men du ser ju inte ut att ha ont" : En studie om hur berättartekniska och retoriska grepp kan öka förståelsen hos unga anhöriga för hur det är att leva med fibromyalgi.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alexandra Holm; [2018]
  Nyckelord :information design; narrative; rhetoric; multimodality; fibromyalgia; metaphors; similes; informationsdesign; berättarteknik; retorik; fibromyalgi; textdesign; multimodalitet; metafor; liknelser; berättelse;

  Sammanfattning : Unga personer som lider av den kroniska sjukdomen fibromyalgi upplever att jämnåriga anhöriga ofta har svårt att förstå vad sjukdomen innebär och hur den påverkar vardagen för den som har det. I detta examensarbete i Informationsdesign undersöks hur berättartekniska och retoriska grepp kan användas i text och bild för att öka förståelsen för hur det är att leva med fibromyalgi. LÄS MER

 5. 5. “Everything is in the way the material is composed" - Berättarteknik och tematik i Joseph O'Connors Star of the Sea

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Patricia Loggarfve; [2018]
  Nyckelord :Star of the Sea; Joseph O Connor; Berättarteknik; Tematik; Irland; The Great Famine; Historia; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER