Sökning: "berättelse av historia"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden berättelse av historia.

 1. 1. Den nya mentaliteten : En studie om ungdomars framtidstro under aids-epidemin 1988–1998

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alexander Borggren; [2023]
  Nyckelord :space of experience; horizon of expectation; narrative; story; 1988; 1998; youth; young adults; AIDS; HIV; othering; Face of AIDS; future; tipping point; sexually transmitted disease; oral history; Reinhart Koselleck; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; narrativ; berättelse; 1988; 1998; ungdomar; unga vuxna; aids; hiv; andrafiering; Face of AIDS; framtid; framtidstro; brytpunkt; sexuellt överförbara sjukdomar; meningsskapande; muntlig historia; Reinhart Koselleck;

  Sammanfattning : Sedan början av 1980-talet har en mängd berättelser skapats om hiv och aids. Från en tro om att det endast var vissa delar av samhällets minoriteter som behövde tampas med viruset, till en förståelse av att vem som helst kunde få viruset överfört till sig genom blod eller sexuellt umgänge. LÄS MER

 2. 2. “Det blev en del av min identitet att vara ettbiologiskt barn i familjehem” : En kvalitativ studie om de biologiska barnens påverkan av att växa upp i familjehem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Emilia Back; Tove Palm; [2023]
  Nyckelord :Foster care; foster home; biological children; foster siblings; social work; Familjehemsvård; familjehem; biologiska barn; familjehemssyskon; socialt arbete;

  Sammanfattning : Familjehemsvården i Sverige är utbredd, det är den vanligaste insatsen för barn som av olikaorsaker inte kan bo hemma med sina föräldrar. Trots att familjehemsvården är utbredd i Sverigefinns knapphändig forskning om dess påverkan på hela familjesystemet, och mer specifiktfamiljehemsföräldrarnas biologiska barn. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 4. 4. Jaså du tänker så! : Rollspel som historiedidaktisk metod för att främja demokratiska värden genom narrativ kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Martin Lannebjer; [2022]
  Nyckelord :demokratiska värden; narrativ identitet; narrativ kompetens; interkulturella kompetens; multikulturella färdigheter; historiebruk; historiemedvetenhet; rollspel;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det vetenskapliga ämnet historia förändras och så också skolämnet historia. Skolämnet historia har idag mer fokus på att förstå historiska skeenden och händelser till skillnad från förr när fokuset låg på stoffkunskaper. LÄS MER

 5. 5. A System for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Krister Emrén; Nicke Löfwenberg; Alexander Sellström; [2021]
  Nyckelord : interactive stories ; audiobooks ;

  Sammanfattning : Perhaps nothing explains the concept of interactive stories better than The road not taken by Robert Frost. His poem tells the story of a man following a road through the woods, when he comes to a fork in the road. LÄS MER