Sökning: "berättelsens värld"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden berättelsens värld.

 1. 1. Harry Potter och fången från Azkaban : – en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ronja Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Harry Potter; Hermione Granger; Ron Weasley; narrativanalys; komparativ analys; filmanalys; adaption; komparation; karaktärer;

  Sammanfattning : Harry Potter-serien har kommit att bli en väldigt populär serie både hos barn och vuxna över hela världen. I både böckernas originalform och de adapterade filmerna har människor förälskat sig i berättelserna om Harry Potter och hans magiska värld. LÄS MER

 2. 2. Berättare, råttfångare och deras praktiska kunskap

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Göran Hemberg; [2013]
  Nyckelord :authenticity; frame analysis; memory; narrative; phenomenology; practical knowledge; storyrealm; storytelling; taleworld; autenticitet; berättande; berättarrum; berättelsens värld; fenomenologi; minne; narrativ; praktisk kunskap; storytelling;

  Sammanfattning : I den här essän söker jag svar på följande frågor: Vad gör egentligen en berättare? Närmare bestämt: vad utmärker professionellt, muntligt berättande jämfört med det publika berättande som författare och skådespelare ägnar sig åt? Vad är det som just en muntlig berättare kan?Jag använder forskning som studerat förutsättningarna för dessa yrken – särskilt hur berättelser konstrueras och berättande går till – och tillämpar studierna på ett konkret fall: mina egna erfarenheter av att förbereda och framföra sägnen om Råttfångaren från Hameln vid Ljungby berättarfestival 2012. Det jag då gjorde och hur jag såg på det efteråt, jämförs med fiktiva berättares verksamhet i Mario Vargas Llosas roman El Hablador och Ursula K. LÄS MER

 3. 3. Ester och makten

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anita Jonsson; [2002]
  Nyckelord :etik; litteraturanalys; makt; feminism; rättvisa; fiktivt universum;

  Sammanfattning : Berättandet kan betraktas som en moralfilosofisk praktik, där etik och estetik förs tillsammans och blir ett i narrationen. Berättande är etik, både som gestaltande handling, gestaltad handling och i läsningen återgestaltad handling. LÄS MER