Sökning: "berättelser"

Visar resultat 16 - 20 av 2138 uppsatser innehållade ordet berättelser.

 1. 16. Prao - En möjlighet att ge eleverna en reell erfarenhet av arbetslivet?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Vidner; Monica Sandberg; [2019]
  Nyckelord :arbetslivskunskap; grundskola; praktisk arbetslivsorientering; prao; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Praon var en självklar del av elevers arbetslivsorientering i läroplanerna från 60-talet till slutet av 80-talet. När skolan övergick från statlig till kommunal styrning ändrades synen på prao som en viktig del i elevers lärande om arbetsliv och bortprioriterades i många kommuner. LÄS MER

 2. 17. ”Man är ju ingen robot så det är klart man blir påverkad” - En kvalitativ studie om hur kvinnojoursanställda beskriver sina erfarenheter av att lyssna till våldsutsattas berättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Högberg; Matilda Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Coping theory; domestic violence; emotional labour theory; strategies; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how women’s shelter employees who work with survivors of domestic violence described their experiences of listening to the survivors. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with six different employees who work in three different non-profit and three municipal organisations. LÄS MER

 3. 18. Homosexuella män vill också skaffa barn -en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Gärdström; [2019]
  Nyckelord :Ekonomi; heteronorm; homosexuell; media; stigmatisering; surrogatmoderskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur homosexuella män upplever surrogatmoderskap samt hur de påverkas av samhällets syn på surrogatmoderskap. Jag tar i detta sammanhang upp förarbetet - Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) och hur rapporteringen från olika media påverkar parens inställning i surrogatmoderskapsfrågan. LÄS MER

 4. 19. Samtal om organisation och förändring på ett universitetssjukhus : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Susanna Latham; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Organisation; Sjukvård; Förändring; Sahlgrenska universitetssjukhuset;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att undersöka diskurser inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt diskursernas relation till andra sociala fenomen. SU i Västra götalandsregionen (VGR) är ett av Sveriges största sjukhus och kan beskrivas som en människovårdande organisation. SU har cirka 17 000 anställda. LÄS MER

 5. 20. Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet - Ur föräldrars och förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tove Björkgren Valdemarsson; Kitty Eklund; [2019]
  Nyckelord :anknytning; barn; utveckling; interaktion; förälder; smartphone; attachment; child; development; interaction; parent;

  Sammanfattning : Föräldrars användning av en smartphone i barns närhet är ett aktuellt och omtalat ämne. Vi intervjuade föräldrar och förskollärare baserat på deras erfarenheter av föräldrars användning av en smartphone runt barn i allmänhet men också gällande den sociala interaktion. LÄS MER