Sökning: "berättigande"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet berättigande.

 1. 1. Röntgenremissens kvalité : - Faktorer som har påverkan i berättigandeprocessen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mimmi Blomberg; Elin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :radiology referral; quality; justification; radiography; referring physician; röntgenremiss; kvalité; berättigande; radiografi; remittent;

  Sammanfattning : Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. LÄS MER

 2. 2. Har vetorätten ett berättigande inom FN idag? - En kritisk analys avseende behovet av vetorätt i modern tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Paulina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :Folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to establish the UN after world war II, the then five great powers of the world required to have a veto right in the UN Security Council. The other members agreed to this as there were a fundamental need to create a global organization of this nature. LÄS MER

 3. 3. Lunakvarteret - Stadsomvandling i citysaneringens spår

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Simon Andén; [2020]
  Nyckelord :stadsbyggnad; arkitektur; offentliga rum; bibliotek; sanering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Rivningarna I svenska stadskärnor efter andra världskriget, de så kallade saneringarna, är kontroversiella. Utan att gå in för djupt på ämnet så finns det olika typer av berättigande och olika grader av omfattning av rivningarna. LÄS MER

 4. 4. Trauma – DT undersökningens påverkan på dödligheten hos traumapatienter – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Alpner Stampe; [2019-08-22]
  Nyckelord :Trauma DT; Mortalitet och trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Traumarelaterade skador är största dödsorsaken för personer under 44 år. Varje årfår akuten in ca 650 000 traumafall och de flesta av dessa genomgår någon form avradiologisk undersökning. LÄS MER

 5. 5. Montessoripedagogiken -Kritik och berättigande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Vanja Brown; Sofia Thorn Ekberg; [2019-03-22]
  Nyckelord :Play; material; individual;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ett urval av den kritik som montessoripedagogiken mött genom tiderna. Uppsatsen består av två delar. Dels en översikt av kritik som riktats mot montessoripedagogiken och Montessoris egna tankar. Därefter följer en systematisk litteraturstudie vars sökord baserades på kritiken. LÄS MER