Sökning: "berörande"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet berörande.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. PH-MÄTNING I PAPPERSPRODUKTION : En studie i optimeringar av elektriska mätsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Larsson; [2021]
  Nyckelord :pH; pH-sensor; Measuring system; Measuring error; Paper production; pH; pH-sensor; Mätsystem; Mätfel; Pappersproduktion;

  Sammanfattning : Den fundamentala principen för tillverkning av papper är inte en särskilt komplicerad sådan. Men för att pappret skall erhålla specifika egenskaper blir processen alltmer komplicerad. Bland annat tillsätts olika typer av kemikalier och processen övervakas ständigt av olika system. Ett av dessa system mäter pH-halten i pappersmassan. LÄS MER

 3. 3. Off-hour Deliveries as a Sustainable Alternative : A case study of a Swedish recycling company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Mursal Hassas; Signy Yu Liu; [2021]
  Nyckelord :Off-hour deliveries; Freight transportation; Congestion; Traffic efficiency; Emission; Logistics; Recycling industry; Off - hour leveranser; Godstransport; Trängsel; Trafik effektivitet; Avgaser; Logistik; Återvinning industri;

  Sammanfattning : Global climate change is already having a noticeable impact on the environment that threatens the future of all species including humans. Unfortunately, it is currently accelerating and global temperatures will continue to rise in the coming decades mainly due to greenhouse gases produced by human activities in daily life. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ-2 och att leva med dess komplikationer. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isak Malmlöv; Tin Tin Frisk; [2021]
  Nyckelord :Complications; diabetes mellitus type-2; nursing; patient experience; self-care.; Diabetes mellitus typ-2; egenvård; komplikationer; omvårdnad; patientens upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ-2 har en inverkan på människor världen över och antal individer med diabetes beräknas öka. Med sjukdomen ökar risken för flera komplikationer som kan sänka livskvaliteten hos patienten. LÄS MER

 5. 5. An Evaluation of IoT Protocol Efficiency and suitability : For smart vehicles, smart homes & industrial scenarios

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :William Pettersson; [2021]
  Nyckelord :IoT; IoT-protocols; evaluation; suitability; scenarios; MQTT; IoT; IoT-protokoll; evaluering; lämplighet; scenarios; MQTT;

  Sammanfattning : Internet of things (IoT) är det överläggande området i denna rapport. IoT är ett väldigt intressant I nuläget och är snabbt växande. IoT kan beskrivas som ett nätverk av kommunicerande enheter som delar information och automatiserar eller försimplar uppgifter och därav ökar effektivitet och säkerhet. LÄS MER