Sökning: "berättande musik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden berättande musik.

 1. 1. vatten är de impressionistiska konstnärernas innersta natur

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Matilda Andersson; [2022]
  Nyckelord :Sonata form; Images; Water; Debussy; Sonatform; Images; Vatten; Debussy;

  Sammanfattning : Den här texten återger en skapandeprocess med utgångspunkt i Claude Debussys Images premier livre. Det inledande kapitlet beskriver hur form och kreativitet samverkar utifrån boken Modet att skapa av Rollo May. Tankar om begräsningar resulterar i arbetets konstant, sonatformen. LÄS MER

 2. 2. Barns sångimprovisation : Om att utforska kreativitet genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2020]
  Nyckelord :singing; improvisation; children; music; play; creativity; sång; improvisation; barn; musik; lek; kreativitet; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i observationerna som utfördes i deras hem. LÄS MER

 3. 3. Döden utan dö är den

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Caisa-Stina Forssberg; [2016-06-17]
  Nyckelord :scenisk gestaltning; dramatik; skådespeleri; kvinnoroller; teater; feminism; dramatiskt berättande; nyskriven dramatik;

  Sammanfattning : Jag vill genom mitt konstnärliga undersökande förändra det gängse traditionella sätt som vi gestaltar kvinnor på scenen. Jag kommer i mitt arbete utgå från den klassiska dramatiken och ge några väl kända kvinnoroller en starkare röst och en ny kontext. Jag ger dom en form av litterär och scenisk fortsättning. LÄS MER

 4. 4. Ögonblick från Lärkskogsvägen : skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Gustav Löfstrand; [2013]
  Nyckelord :komposition; filmmusik; musikproduktion; berättande musik;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag tillsammans med min kollega Markus Eriksson spelat in sju musikstycken med tydligt berättande funktion. Dessa sju musikstycken fungerar som filmmusik till fyra olika historier som utspelar sig i ett lägenhetshus, ett introstycke som sammanfattar hela den musikaliska idén, ett stycke som gestaltar gatan samt ett stycke som beskriver känslan i trapphuset. LÄS MER