Sökning: "bereavement"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet bereavement.

 1. 1. Green is the New Black: Understanding Current and Prospective Pro-Environmental Activities in Ritual and Practice on Death

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Amber Golding; [2022]
  Nyckelord :death; pro-environmental; bereavement sector; ritual; practice; Sweden; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Niche pro-environmental innovations in death practices are gaining attention from sector and public stakeholders but can be sidelined due to lack of ritual and practice to support their implementation. The way death practices are conducted in Sweden is examined using transdisciplinary research methods and the multi-level perspective to understand which niche innovations have and have not been incorporated into the regimes which contribute to the bereavement sector and subsequent landscape of Swedish culture. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser i mötet med anhöriga vid plötsliga dödsfall : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emelie Lydéen Johansson; Amelia Dahlqvist; [2022]
  Nyckelord :Bereavement; emergency care; experiences; next of kin; nurses; sudden death; Akutsjukvård; anhöriga; plötslig död; sjuksköterskor; sorg; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Plötslig död är ett svårdefinierat begrepp då det kan orsakas av många faktorer. Att hantera plötslig död och sorg som sjuksköterska samt att bemöta anhöriga i dessa situationer är utmanande. Sorgereaktioner är individuella och kan skilja sig mycket från person till person. LÄS MER

 3. 3. Vikten av det sociala och psykosociala stödet till efterlevande - Kuratorers perspektiv på sitt arbete kring att stödja efterlevande i specialiserad palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Specialised palliative care; health care counsellor; social and psychosocial work; bereaved relatives; bereavement support; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how counsellors in specialised palliative care view and relate to social and psychosocial support for bereaved relatives. The study's empirical material was obtained through qualitative semi-structured interviews with nine counsellors within specialised palliative care and was conducted in one of Sweden's southern health care regions. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad vid missfall: sjuksköterskans upplevelser : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Bruhn; Emma Brunskog; [2022]
  Nyckelord :Miscarriage; nurse; nurses experiences; nursing care; missfall; omvårdnad; sjuksköterska; sjuksköterskans upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missfall är en vanlig graviditetskomplikation som sker i ungefär 20% av alla kända graviditeter. Att genomgå missfall innebär en stor sorg och förlust. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge god omvårdnad till kvinnor som genomgår missfall. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av efterlevandesamtal : inom äldrevården på SÄBO

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Funseth; Amanda Vestfält; [2022]
  Nyckelord :anhöriga; efterlevandesamtal; palliativ vård; vård av äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anhörigstöd är en av hörnstenarna i palliativ vård och det ingår att på ett strukturerat sätt stödja anhöriga. I samband med att en person avlider har de anhöriga rätt till ett efterlevandesamtal. LÄS MER